--- Posted by DG INFSO's going local team for Sweden

Teamet kommer att vara i Stockholm den 9 november och i Örebro och Karlstad den 10e. Vi är Linda Corugedo Steneberg, PG Blixt, Jörgen Gren och Fabio Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media.

Det passar bra att komma ungefär en månad efter det att den svenska regeringen lanserat sin digitala agenda. Den svenska agendan har arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är utmärkt. IT samhället utvecklas ganska oberoende av myndigheter och på gräsrotsnivå och då måste arbetsmetoderna anpassas därefter.

Efter besöket i Stockholm åker vi till Örebro och Karlstad för att snappa upp vad som händer utanför storstadsområdet. Våra partners är Landshövdingen i Örebro och Region Värmland. I Stockholm står EU Kommissionens Representation för arrangemangen.

I vårt "scoreboard" som jämför alla medlemsländers utvecklingsnivå på IT området, ligger Sverige mycket bra till. Detta hindrar inte att det som är bra kan bli bättre.

I den ekonomiska situation som hela Europa befinner sig i, blir tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs IT ekonomi, till exempel, växer med 12 procent per år.

Detta är anledningen till att EU Kommissionen just har presenterat två paket med starka IT komponenter för att backa upp tillväxten, Horisont 2020 och "Sammanlänkat Europa", CEF.

Vi ser fram emot att diskutera detta och mycket annat med er när vi kommer!

 Online på Web, Facebook, följ oss på Twitter - #daelocal #daelocal_se

Published: 
20 October 2011
Last update: 
28 October 2014