--- Posted by Freddy Dezeure, Member of the Going Local team for Belgium

Op 29 november organiseert de Europese Commissie een “Going really local” workshop om voeling te krijgen met wat er leeft in Vlaanderen op het gebied internet en de digitale economie. De stakeholders (verenigingen, gemeenten, ondernemers, enz.) krijgen de kans met de Commissie te bespreken welke aspecten onvoldoende opgenomen zijn in de huidige Europese beleidsinitiatieven.

De deelnemers leren de “Digitale Agenda voor Europa” beter kennen, het debat rond de objectieven wordt aangemoedigd en concrete voorstellen van de diverse deelnemende partijen aangaande de praktische implementatie worden verzameld.

De thema's waarrond de discussie wordt aangegaan zijn Privacy en e-security, Groene en duurzame economie, E-inclusion, Interactie tussen lokale besturen en de burger, Iedereen altijd en overal online

Het resultaat van de gesprekken zal teruggekoppeld worden naar de beleidsvorming van de Europese Commissie en desgevallend ook gebruikt worden op het Vlaamse beleidsniveau. We zijn op twitter @digitalagendaeu - Twitter hashtag voor Going Local in Belgïe is #daelocal_be

Published: 
23 November 2011
Last update: 
28 October 2014