Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Primary tabs

Search

Article

Search results

  1. Informacje o kraju – Polska

    Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że 100% gospodarstw domowych i firm będzie miało dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 MB/s do 2020 r., a 50% gospodarstw domowych i firm będzie miało dostęp do Internetu o prędkości 100 MB/s do 202 ...

    Magdalena Jähler - 02/07/2015 - 10:21

  2. Informácie o krajine – Slovenská republika

    Vnútroštátna stratégia Slovenska pre širokopásmové pripojenie stanovuje dlhodobý cieľ umožniť všetkým domácnostiam prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s do konca roku 2020. Maps. English | Slovenščina Zhrnut ...

    Magdalena Jähler - 02/07/2015 - 10:52