Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím (Act on free access to information) of 11/05/1999 Sbirka Zakonu CR N° 106/1999, 08/06/1999