Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

New public Sector information (PSI)legislation to comply with the EU rules on re-use of public data- Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen- Lag SFS 2010:566 Utkom från trycket den 15 juni 2010(Law on the re-use