Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (Law amending the Law on re-use of public institutions information) of 24/10/2008, Journal Officiel de Roumanie n° 737 of 30/10/2008, p.00003-0