Navigation path

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Act on Openness of Government Activities), of 21/05/1999, Suomen Saadoskokoelma (SK) N°: 621/1999 of 31/05/1999, p. 01479-01492 (finnish, original version)