Navigation path

Implementation of the PSI Directive in Sweden

News: 03/06/2010
  • Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen - Lag SFS 2010:566 Utkom från trycket den 15 juni 2010 (Law on the re-use of public administration documents) Original language version  - EN translation