Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Implementation of the PSI Directive in Romania

Article
Share this
  • Lege privin reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (Law on re-use of public institutions information) of 25/04/2007, Journal Officiel de Roumanie n° 300 of 05/05/2007, p. 2-3 Original language version; EN translation
  • Lege pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (Law amending the Law on re-use of public institutions information) of 24/10/2008, Journal Officiel de Roumanie n° 737 of 30/10/2008, p. 3 Original language version; EN translation

Around Europe & the World:

Last updated on 23/02/2015