Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Implementation of the PSI Directive in Poland

Article
Share this
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) of 02/04/1997, Dziennik Ustaw n° 78/483 of 16/07/1997 EN translation
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Code of Administrative Procedure), of 14.06.1960, Dziennik Ustaw n° 2000/98/1071 of 17/11/2000 EN translation
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Act on Access to Public Information) of 06/09/2001, Dziennik Ustaw of 08/10/2001 Original language version; EN translation;
  • Amendment to Act on Access to Public Information by Act of 16 September 2011 Original language version, EN translation;

Around Europe & the World:

Last updated on 23/02/2015