Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Grozījumi Informācijas atklātības likumā (Amendments to Freedom of Information Act) of 22/12/2005, Latvijas Vēstnesis N° 1 of 03/01/2006, original language version