Navigation path

Förstasida
Webbplats om konkurrens
Kommissionär Margrethe Vestager
Generaldirektör
Chefsekonomen
Förhörsombuden
Årsrapport
Kontakt

Generaldirektoratet för konkurrens (GD Konkurrens)

EU:s konkurrenspolitik

Alla företag i EU ska konkurrera på lika och rättvisa villkor och av egen kraft. EU har därför konkurrensregler ( artiklarna 101–109 i EUF-fördraget) som ska se till att marknaden verkligen fungerar. Kommissionen samarbetar med de nationella konkurrensmyndigheterna och verkställer konkurrensreglerna direkt. På så sätt skyddas konsumenter, företag och hela ekonomin mot en snedvridning av konkurrensen.

Generaldirektoratet för konkurrens (GD Konkurrens) är den avdelning inom kommissionen som har huvudansvaret för den direkta konkurrenstillsynen. Mer… pdf


Organisation och personal

 • Organisationsplan en fr pdf
 • Chefsekonomen arbetar i GD Konkurrens och rapporterar direkt till generaldirektören. Chefsekonomens uppgift är att ge oberoende ekonomisk rådgivning i enskilda ärenden och strategifrågor.
 • Förhörsombuden är oberoende av generaldirektoratet för konkurrens och rapporterar direkt till konkurrenskommissionären. Deras uppgift är att se till att allt går rätt till, värna parternas processuella rättigheter och förbättra beslutsprocessen i EU:s koncentrations- och antitrustärenden.

Jobbmöjligheter

 • Fast och tillfällig anställning vid EU-kommissionen
 • Praktikplatser:
  • Kommissionen anordnar betald praktik.
  • GD Konkurrens erbjuder dessutom obetalda praktikplatser där högskolestuderande på högre nivåer kan få en inblick i arbetet. Vill du veta mer? Kontakta HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Nationella experter under utbildning
   GD konkurrens erbjuder nationella experter från offentliga förvaltningar praktiktjänstgöring inom antitrust, företagskoncentrationer och statligt stöd i Bryssel. Ansökan ska skickas till Sveriges ständiga representation vid EU.
  • Praktik för handläggare från länder utanför EU
   GD Konkurrens erbjuder obetald praktik för personal från konkurrensmyndigheter utanför EU. Deltagarna kommer att knytas till någon av enheterna för antitrust, företagskoncentrationer eller statligt stöd och delta i ett eller flera handläggarteam.
   Mer information: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Årsrapport om konkurrenspolitiken

  I årsrapporten ges en översikt av de viktigaste strategiska och rättsliga initiativ och beslut som EU-kommissionen har antagit för att tillämpa konkurrensbestämmelserna.


  Årlig förvaltningsplan

  Den årliga förvaltningsplanen är generaldirektoratets arbetsprogram. Den har ett dubbelt syfte: Den omsätter kommissionens prioriteringar och strategiska mål i konkreta åtgärder. Den är också ett verktyg för ledningen när den ska planera, följa upp och rapportera om alla verksamheter och resurser vid generaldirektoratet.


  Årlig verksamhetsberättelse

  I den årliga verksamhetsberättelsen presenteras resultatet av arbetet och vilka resurser som har använts under verksamhetsåret. Den är ett slags spegel av det årliga arbetsprogrammet. Det är också en rapport från generaldirektören till kommissionen om hur denne har skött sina plikter som delegerad utanordnare vid förvaltningen av EU:s budget.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kontakt och e-postadresser


  Besöksadress

  GD Konkurrens
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Karta med information om kollektivtrafik pdf

 •