Navigation path

Home
Website DG Concurrentie
Website commissaris Vestager
Directeur-generaal
Hoofdeconoom
Raadadviseurs-auditeurs
Jaarlijks verslag
Contact

Directoraat-generaal Concurrentie (DG Concurrentie)

Het mededingingsbeleid in de Europese Unie

Samen met de nationale overheden handhaaft de Europese Commissie de EU-mededingingsregels ( artikelen 101 tot en met 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, VWEU). Die zorgen ervoor dat alle bedrijven in de EU op gelijke voet en eerlijk met elkaar kunnen concurreren, en laten zo de EU-markten beter functioneren. Zowel consumenten als bedrijven, en de hele Europese economie hebben daar baat bij.

Bij de Commissie is in de eerste plaats het directoraat-generaal (DG) Concurrentie hiervoor bevoegd. Meer hierover… pdf


Organisatie en personeel

 • Organisatieschema en fr pdf
 • De hoofdeconoom werkt bij DG Concurrentie en valt direct onder de directeur-generaal. Dit staat borg voor onpartijdige economische adviezen over concurrentiezaken en -beleid.
 • De raadadviseurs-auditeurs zijn niet verbonden aan directoraat-generaal Concurrentie. Zij rapporteren rechtstreeks aan de commissaris voor Mededinging. Zij zorgen voor een eerlijk verloop van de procedures, de waarborging van de rechten van de partijen, de inachtneming van de procedures en de verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming op het gebied van antitrust en concentraties.

Werken bij DG Concurrentie

 • Vast en tijdelijk werk bij de Europese Commissie
 • Stages:
  • De Commissie organiseert betaalde stages.
  • DG Concurrentie heeft ook onbetaalde plaatsen voor studenten die na een masteropleiding dit directoraat-generaal beter willen leren kennen. Meer informatie: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Praktijkopleiding voor nationale deskundigen (NEPT)
   DG Concurrentie biedt nationale deskundigen van overheidsdiensten de mogelijkheid om stage te lopen op de gebieden antitrust, fusies en staatssteun. De stages vinden plaats in Brussel. Aanvragen moeten worden ingediend via de Permanente Vertegenwoordigingen bij de EU.
  • Regeling voor externe gastmedewerkers
   Werknemers van mededingingsautoriteiten buiten de EU kunnen een periode onbetaald meelopen bij DG Concurrentie. Deze gastmedewerkers worden meestal geplaatst in een team dat zich bezighoudt met antitrust, fusies en staatssteun, en krijgen zo een opleiding op de werkplek. Wilt u meer informatie hierover? Mail ons: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Jaarlijks verslag over het mededingingsbeleid

  Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven op beleids- en wetgevingsvlak en de voornaamste besluiten van de Europese Commissie in verband met de toepassing van het EU-mededingingsrecht.


  Jaarlijks beleidsplan

  Het jaarlijks beleidsplan is het werkprogramma van het directoraat-generaal. Het doel ervan is tweeledig: enerzijds vertaalt het de voornaamste initiatieven en strategische doelstellingen van de Commissie in concrete activiteiten. Anderzijds helpt het het management de activiteiten en middelen van het DG te plannen en volgen, en daarover verslag uit te brengen.


  Jaarlijks activiteitenverslag

  In het jaarlijks activiteitenverslag wordt uiteengezet welke resultaten het directoraat-generaal heeft geboekt en welke middelen het daarvoor in de loop van het jaar heeft gebruikt. Het beschrijft wat er van het beleidsplan terecht is gekomen. Het dient ook als verslag aan de Commissie over de prestaties van de directeur-generaal als gedelegeerd ordonnateur bij het beheer van de EU-begroting.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Contactgegevens en adressen


  Bezoekadres

  Europese Commissie
  DG Concurrentie
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  België

  Bekijk de kaart met OV-informatie hier pdf

 •