Navigation path

Paġna ewlenija
Il-Websajt tal-Kompetizzjoni
Il-websajt tal-Kummissarju Vestager
Direttur Ġenerali
Il-Kap ta' l-Ekonomisti tal-Kompetizzjoni
L-Uffiċjali tas-Smigħ
Ir-Rapport Annwali
Kuntatti

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (DĠ Kompetizzjoni

Politika dwar il-Kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea

Il-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni, tinforza b’mod dirett ir-regoli dwar il-kompetizzjoni tal-KE, l-Artikoli 101-109 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE), biex is-swieq tal-UE jaħdmu aħjar, billi tiżgura li l-kumpaniji kollha jikkompetu bl-istess mod u b'mod ġust abbażi tal-mertu tagħhom. Dan hu ta’ benefiċċju għall-konsumaturi, in-negozji u b’mod ġenerali l-ekonomija Ewropea.

Fi ħdan il-Kummissjoni, id-Direttorat Ġenerali (DĠ) għall-Kompetizzjoni hu primarjament responsabbli għal dawn is-setgħat ta’ infurzar dirett. Aktar..… pdf


Struttura u staff

 • Organigramma en fr pdf
 • Il-Kap ta' l-Ekonomisti tal-Kompetizzjoni jaħdem fid-DĠ Kompetizzjoni, jirrapporta direttament għand id-Direttur Ġenerali biex jipprovdi parir ekonomiku indipendenti fuq każijiet u politika.
 • L-Uffiċjali tas-Smigħ huma indipendenti mid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni u jirrapportaw direttament lill-Kummissarju tal-Kompetizzjoni. Il-missjoni tagħhom hi li jiżguraw li jseħħ il-proċess dovut, li jiddefendu d-drittijiet proċedurali tal-partijiet, u li jikkontribwixxu għall-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-proċedimenti tal-UE dwar il-Merġers u l-ġlieda kontra l-monopolji (Anti-trust).

Opportunitajiet ta' xogħol

 • Xogħol permanenti u temporanju mal-Kummissjoni Ewropea
 • Apprendistati:
  • Il-Kummissjoni torganizza taħriġ in-service li matulu jingħata ħlas.
  • Id-DĠ għall-Kompetizzjoni joffri skema għall-viżitaturi mingħajr ma jingħata ħlas għall-istudenti wara li jiggradwaw biex jieħdu idea ta' kif jaħdem. Għal aktar informazzjoni kkuntattja: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Esperti Nazzjonali fit-Taħriġ Professjonali (NEPT)
   Id-DĠ Kompetizzjoni joffri lill-esperti nazzjonali mill-amministrazzjonijiet pubbliċi l-possibbiltà li jibbenefikaw minn traineeships professjonali interni fl-oqsma tal-antitrust, il-fużjonijiet u l-Għajnuna mill-Istat. It-traineeships isiru fi Brussell. Il-proċedura tal-applikazzjoni tiġi ttrattata permezz tar-Rappreżentanzi Permanenti rispettivi tal-UE.
  • L-Iskema ta' Viżitaturi Esterni (SVE)
   DĠ Kompetizzjoni joffri Skema ta' Viżitaturi Esterni (SVE) bla ħlas għall-uffiċjali mill-awtoritajiet ta' kompetizzjoni barra l-Unjoni Ewropea. L-għan ewlieni hu taħriġ "fuq il-post," jiġifieri l-viżitaturi normalment jitpoġġew ma' waħda mill-unitajiet ta' Antitrust, Fużjonijiet jew Għajnuna Statali ta' DĠ Kompetizzjoni u jingħaqdu ma' tim wieħed tal-każ jew aktar.
   Għal aktar tagħrif ikkuntattja: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

  Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-aktar politika importanti u l-inizzjattivi u deċiżjonijiet leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni Ewropea fl-applikazzjoni tal-liġi dwar il-kompetizzjoni ta' l-UE.


  Il-Pjan Annwali ta' Ġestjoni

  Il-pjan annwali ta' ġestjoni huwa l-programm ta' ħidma għad-Direttorat Ġenerali. Għandu żewġ għanijiet: jittraduċi l-inizjattivi ta' prijorità u l-għanijiet strateġiċi tal-Kummissjoni f'attivitajiet konkreti. Jipprovdi wkoll strument li jippermetti t-tmexxija tal-pjan, segwitu u rapport fuq l-attivitajiet u r-riżorsi kollha tad-DĠ.


  Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet

  Ir- rapport annwali dwar l-attivitajiet jippreżenta l-kisbiet u r-riżorsi korrispondenti użati mid-DĠ waqt l-attivitajiet ta' sena waħda. Huwa l-"mera" tal-programm ta' ħidma annwali. Barra minn hekk huwa r-rapport tat-tmexxija tad-Direttur Ġenerali għall-Kummissjoni dwar kif wettaq dmirijietu bħala uffiċjal Awtoritevoli mid-delegazzjoni, fit-tmexxija tal-baġit ta' l-UE.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kuntatti u indirizzi postali


  Indirizz għaż-żjarat

  DĠ Kompetizzjoni
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Ara l-mappa bl-informazzjoni dwar it-trasport pubbliku pdf

 •