Navigacijski put

Početna stranica
Tržišno natjecanje
Web-mjesto povjerenice Vestager
Glavni direktor
Glavni ekonomist za tržišno natjecanje
Službenici za usmene rasprave
Godišnje izvješće
Osobe za kontakt
Jeste li pronašli željene informacije? 
Da Ne
Koje ste informacije tražili?
(Unesite adresu e-pošte
ako želite odgovor.)
Imate li kakav prijedlog?

Glavna uprava za tržišno natjecanje

Politika tržišnog natjecanja u Europskoj uniji

Europska komisija u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje izravno provodi pravila tržišnog natjecanja EU-a, u skladu s člancima 101. – 109. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), kako bi se poboljšalo funkcioniranje tržištâ EU-a osiguravanjem ravnopravnog i poštenog natjecanja svih trgovačkih društava na temelju njihovih zasluga. Od toga imaju koristi potrošači, poduzeća i cjelokupno europsko gospodarstvo.

Glavna uprava (GU) za tržišno natjecanje unutar Komisije nadležna je prije svega za spomenute izravne izvršne ovlasti. Više… pdf


Ustroj i zaposlenici

 • Organigram en fr pdf
 • Glavni ekonomist za tržišno natjecanje zaposlen je u glavnoj upravi za tržišno natjecanje i izravno je odgovoran glavnom direktoru, kojem daje neovisne ekonomske savjete o predmetima i politici.
 • Službenici za usmene rasprave neovisni su o glavnoj upravi za tržišno natjecanje i izravno su odgovorni povjereniku za tržišno natjecanje. Zadaća im je osigurati poštovanje propisanog postupka, zaštititi uključene strane i zajamčiti postupovna prava te pridonijeti kvaliteti donošenja odluka u okviru postupaka koje provodi Europska komisija u slučaju zlouporabe monopolskog položaja i spajanja/pripajanja trgovačkih društava.

Mogućnosti zapošljavanja

 • Rad u Europskoj komisiji na određeno ili neodređeno vrijeme
 • Pripravnički staž
  • Komisija organizira plaćeni pripravnički staž.
  • Glavna uprava za tržišno natjecanje studentima diplomskog studija nudi neplaćeni pripravnički program kako bi dobili uvid u njezin rad. Za dodatne informacije obratite se na sljedeću adresu: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Nacionalni stručnjaci na stručnom osposobljavanju
   Glavna uprava za tržišno natjecanje nacionalnim stručnjacima iz javnih uprava nudi mogućnost stručnog pripravničkog staža u područjima protumonopolne politike, koncentracija i državnih potpora. Pripravnički staž odvija se u Bruxellesu. Postupak prijave vode odgovarajuća stalna predstavništva pri EU-u.

  • Program za vanjske posjetitelje
   GU za tržišno natjecanje nudi program neplaćenog radnog posjeta za službenike tijela nadležnih za tržišno natjecanje izvan Europske unije. Glavni je cilj programa osposobljavanje „na radnome mjestu” – posjetitelji će u pravilu biti raspoređeni na jednom od odjela za protumonopolsku politiku, koncentracije ili državne potpore GU-a za tržišno natjecanje te uključeni u jedan ili više nadležnih timova.
   Dodatne informacije: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Rad u Europskoj komisiji na određeno i neodređeno vrijeme
 • Pripravnički staž
 • Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja

  Tim se izvješćem daje pregled najvažnijih politika i zakonodavnih inicijativa te odluka koje je donijela Europska komisija u okviru primjene prava tržišnog natjecanja EU-a.


  Godišnji plan upravljanja

  Godišnji plan upravljanja radni je program glavne uprave. Njegova je uloga dvostruka. Njime se prioritetne inicijative i strateški ciljevi Komisije prenose u konkretne mjere. Usto se upravi omogućuje instrument na temelju kojeg je moguće planirati i pratiti sve aktivnosti i sredstva glavne uprave te izvješćivati o njima.


  Godišnje izvješće o radu

  U godišnjem izvješću o radu navode se postignuti uspjesi i povezana sredstva kojima se glavna uprava koristila za provedbu aktivnosti tijekom dane godine. Godišnje izvješće o radu „zrcalo” je godišnjeg programa rada. Ono je također izvješće o upravljanju glavnog direktora odnosno obavljanju njegovih odgovornosti kao dužnosnika za ovjeravanje na temelju delegiranih ovlasti za upravljanje proračunom EU-a.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Kontakt


  Adresa za posjete

  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgija

  Zemljovid s informacijama o javnom prijevozu pdf