Navigation path

Etusivu
Kilpailun verkkosivusto
Komissaari Vestagerin sivusto
Pääjohtaja
Pääekonomisti
Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat
Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Yhteystiedot

Kilpailun pääosasto

Euroopan unionin kilpailupolitiikka

EU:n periaatteena on, että yritykset kilpailevat tasavertaisesti ja reilusti omilla ansioillaan. Tätä varten EU:lla on kilpailusäännöt (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101–109 artikla), joilla varmistetaan, että markkinat toimivat asianmukaisesti. Sääntöjen täytäntöönpanosta vastaa komissio yhteistyössä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Kilpailupolitiikasta hyötyvät niin kuluttajat, yritykset kuin koko Euroopan talouskin.

Komission sisällä kilpailusääntöjen täytäntöönpano on ensi sijassa kilpailun pääosaston vastuulla. Lisää… pdf


Organisaatio ja henkilöstö

 • Organisaatio en fr pdf
 • Kilpailun pääosaston pääekonomisti toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa. Hänen tehtävänään on antaa neuvoja kilpailuasioiden käsittelyssä ja politiikan kehittämisessä.
 • Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat toimivat kilpailun pääosastosta riippumattomasti ja suoraan kilpailukomissaarin alaisuudessa. Heidän tehtävänään on taata menettelyjen asianmukaisuus, suojata osapuolten oikeudet menettelyjen aikana ja varmistaa EU:n kilpailunrajoitus- ja yrityskeskittymämenettelyjä koskevien päätösten laatu.

Työmahdollisuudet

 • Vakituinen ja tilapäinen työ Euroopan komissiossa
 • Harjoittelujaksot:
  • Komissio järjestää palkallisia harjoittelujaksoja.
  • Kilpailun pääosastolla on palkaton vierailuohjelma, jossa jatko-opiskelijat voivat tutustua komission työhön. Lisätietoja: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Kansallisten asiantuntijoiden ammatilliset harjoittelujaksot
   Kilpailun pääosasto tarjoaa EU-maiden kansallisen julkishallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden suorittaa harjoittelujaksoja kilpailunrajoituksia, sulautumia ja valtiontukea käsittelevissä yksiköissä Brysselissä. Asiantuntijat voivat tehdä hakemuksen oman maansa pysyvän EU-edustuston kautta.
  • EU:n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisten vierailuohjelma
   EU:n ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisten virkamiehet voivat tutustua kilpailun pääosastoon palkattoman vierailuohjelman (EVS) puitteissa. Ohjelman päätavoite on työssäoppiminen, ja vierailijat työskentelevät kilpailunrajoituksia, sulautumia ja valtiontukea käsittelevissä yksiköissä.
   Lisätietoa: comp-international-relations@ec.europa.eu
 • Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

  Kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa esitetään katsaus komission tärkeimpiin EU:n kilpailupolitiikan soveltamista ja lainsäädäntöä koskeviin aloitteisiin ja päätöksiin.


  Vuotuinen hallintosuunnitelma

  Vuotuinen hallintosuunnitelma on pääosaston työohjelma. Suunnitelmalla on kaksi tarkoitusta: sen avulla komission ensisijaiset aloitteet ja strategiset tavoitteet muokataan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lisäksi hallinto voi suunnitella ja seurata pääosaston toimintaa ja resursseja sekä raportoida niistä.


  Vuotuinen toimintakertomus

  Vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään vuoden aikana saavutetut tulokset ja kerrotaan toimintaan käytetyistä resursseista. Toimintakertomus heijastaa vuotuisen työohjelman tavoitteita. Se on myös pääjohtajan komissiolle antama tilannekatsaus, jossa hän selvittää toimintaansa EU:n talousarvioon liittyvien tulojen ja menojen valtuutettuna hyväksyjänä.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  Yhteystiedot


  Käyntiosoite

  European Commission
  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Kartta ja ohjeet. pdf

 •