Navigation path

Avaleht
Konkurentsi veebisait
Volinik Vestageri veebisait
Peadirektor
Konkurentsi peaökonomistt
Ärakuulamiste eest vastutavad ametnikud
Aastaaruanne
Kontakt

Konkurentsi peadirektoraat

Euroopa Liidu konkurentsipoliitika

Koostöös liikmesriikide konkurentsiasutustega jõustab Euroopa Komisjon vahetult ELi konkurentsieeskirju, s.o ELi toimimise lepingu artikleid 101–109. Selle tegevuse eesmärk on tagada ELi turgude parem toimimine, jälgides, et kõik ettevõtted konkureeriksid vastavalt oma seisundile võrdselt ja ausalt. Sellest on kasu nii tarbijatele, ettevõtetele kui Euroopa majandusele tervikuna.

Euroopa Komisjonis on otsesed jõustamisvolitused eelkõige konkurentsi peadirektoraadi ülesandeks. Lugege täiendavalt… pdf


Struktuur ja töötajad

 • Organisatsiooni skeem en fr pdf
 • Konkurentsi peadirektoraadis töötab konkurentsi peaökonomist, kes esitab aruanded peadirektorile eesmärgiga anda sõltumatut majanduslikku nõu juhtumite ja poliitikaga seoses.
 • •Ärakuulamise eest vastutavad ametnikud ei sõltu konkurentsi peadirektoraadist ning annavad otse aru konkurentsivolinikule. Nende ülesanne on tagada menetluse nõuetekohasus, osapoolte menetlusõiguste kaitse ning otsuste kvaliteet ELi menetlustes seoses ühinemistega ja monopolidevastase võitlusega.

Töövõimalused

 • Alaline ja ajutine töö Euroopa Komisjonis
 • Praktika:
  • Komisjon korraldab tasustatavat praktikat.
  • Konkurentsi peadirekoraat pakub mittetasustatavat külastuskava kraadiõppe üliõpilastele, kes soovivad saada ülevaadet asjaomase direktoraadi tööst. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust: HR AMC BREY COMP TRAINEES
  • Erialast koolitust saavad riiklikud eksperdid
   Konkurentsi peadirektoraat pakub liikmesriikide ametiasutuste riiklikele ekspertidele talitusesisest kutsealase praktika võimalust monopolivastaste meetmete, ettevõtjate ühinemiste ja riigiabi valdkondades. Praktika toimub Brüsselis. Taotluste menetlemisega tegelevad asjaomased liikmesriikide alalised esindused ELi juures.
  • Väliskülastajate kutsumise kava
   Konkurentsi peadirektoraat pakub Euroopa Liidu väliste riikide konkurentsiasutuste töötajatele võimalust tasuta tööpraktikaks. Visiidi peamiseks eesmärgiks on nn väljaõpe töökohal, st külalistöötaja paigutatakse ühte konkurentsi peadirektoraadi monopolivastase tegevuse, ühinemise või riigiabi üksustest ning ta osaleb ühe või mitme juhtumiuuringu meeskonna töös.
   Lisateabe saamiseks pöörduge palun: comp-international-relations@ec.europa.eu

Konkurentsipoliitika aastaaruanne

Aruanne esitab ülevaate Euroopa Komisjoni vastu võetud olulisemate poliitikavaldkondade, õiguslike algatuste ning otsuste kohta ELi konkurentsiseaduse rakendamisel.


Aasta juhtimiskava

Aasta juhtimiskava on peadirektoraadi töökava Selle eesmärk on kaheosaline. Juhtimiskava kaudu võetakse komisjoni prioriteetsed algatused ja strateegilised eesmärgid üle konkreetsetesse tegevusvaldkondadesse. Juhtimiskava võimaldab juhtkonnal ka peadirektoraadi kõigi tegevusvaldkondade ja vahendite kavandamist, järelevalvet ja aruandlust.


Iga-aastased tegevusaruanded

Iga-aastases tegevusaruandes esitatakse ülevaade peadirektoraadi ühe aasta saavutuste ja kasutatud ressursside kohta. Tegevusaruanne peegeldab aasta tööprogrammi. See on ka peadirektori kui volitatud eelarvevahendite käsutaja juhtimisaruanne komisjonile ELi eelarve haldamise kohta.

The latest available versions of the annual activity report can be found here.

Kontaktandmed


Aadress:

European Commission
Competition DG
Place Madou, Madouplein 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
Belgium

Vaata kaarti ühistranspordivõimaluste kohta pdf