Repræsentationen i Danmark

Kommissionen

/denmark/file/inv-planstockphotothinkstock-webjpg-0_dainv-plan_stockphoto_thinkstock-web.jpg

Foto©stockphoto/Thinkstock

Hvordan kan virksomhederne få gavn af de finansielle instrumenter i investeringsplanen?

 

15/01/2016
 

Foto©stockphoto/Thinkstock

Hvordan kan virksomhederne få gavn af de finansielle instrumenter i investeringsplanen?
 

Infrastrukturprojekter:

  • Kræver over 25 mio. EUR fra EIB: Den offentlige eller private bygherre kan kontakte EIB direkte ved brug af denne formular - Klik her...
  • Projekter under 25 mio. EUR skal samles i medfinansieringsplatforme (rammelån eller målrettede fonde), før de fremlægges for EIB.

SMV'er/midcapselskaber

  • SMV-komponenten gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) på EIB's vegne
  • SMV'er der har brug for mere end 7 mio. EUR kan kontakte EIF direkte. Mindre projekter skal gå via finansielle formidlere - Klik her... 


 

     

Hvordan kan en virksomhed finde private investorer?

Projekter skal sendes til Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP)

For at være støtteberettigede skal projekter:

  • have en værdi af mindst 10 mio. EUR
  • forventes at blive igangsat inden for tre år efter at de er forelagt EIPP
  • gennemføres af en offentlig eller privat juridisk enhed med hjemsted i et EU-land
  • være i overensstemmelse med alle gældende EU-lovgivning og national lovgivning

Hvordan kan offentlige/private projektansvarlige få bistand til investeringsplanen?

Der tages kontakt til Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH)

Rådgivningsknudepunktet yder omfattende støtte til projekter og investeringer og arbejder med partnere på alle niveauer af projektcyklussen, fra projektidentifikation, planlægning og forberedelse af gennemførelsen. Tjenesterne omfatter støtte til projektudvikling i alle faser af projektcyklussen (fra forundersøgelse til finansiering), rådgivning om markedsundersøgelser, sektorstrategier og screening af projekter. Der kan også ydes finansiel rådgivning for at øge virksomhedernes muligheder for at få adgang til passende finansieringskilder. Der kan også ydes mere horisontal bistand i form af proces- og metoderådgivning og metodologisk vejledning og kurser omkring en række spørgsmål i forbindelse med investeringsprojekter (f.eks. udbudsprocedurer, cost-benefit-analyser) og om adgang til finansiering og anvendelse af EU-midlerne. 

 

For hjælp eller ved spørgsmål til ovenstående, kan Repræsentationens økonomisk rådgiver Torbjørn Olausson kontaktes!

/denmark/file/inv-planstockphotothinkstock-webjpg_dainv-plan_stockphoto_thinkstock-web.jpg

Foto©stockphoto/Thinkstock

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har udgivet en vejledning , der skal hjælpe lokale myndigheder og projektledere til at udnytte mulighederne for at kombinere finansiering fra EFSI og ESI-fondene fuldt ud.
De to instrumenter er udformet på to forskellige, men supplerende måder, med hensyn til rationale, udformning og lovgivningsmæssige rammer.

30/11/2016

Juncker-Kommissionens vigtigste prioritet er at få gang i væksten i Europa og øge antallet af arbejdspladser uden at stifte ny gæld. Både Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) — som er kernen af investeringsplanen for Europa — og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) spiller en afgørende rolle for at skabe arbejdspladser og vækst.

 

Brochuren giver et overblik over mulighederne for at kombinere EFSI og ESI-fonde, enten på projektniveau eller via et finansielt instrument som f.eks. en investeringsplatform. Brochuren vil blive uddybet på baggrund af de erfaringer, der indhentes fra konkrete sager, og gennem feedback fra interessenter.

/denmark/file/investeu-200x200jpg_dainvesteu-200x200.jpg

investEU

Den europæiske Investeringsplan har været afgørende for at lette virksomhedernes adgang til kapital til investeringer, og har mobiliseret privat kapital til samme formål i betydeligt omfang. 
Investeringsplanen har dermed skabt vækst og beskæftigelse, og medvirker til at fastholde Danmark og Europa som et attraktivt sted for vækst og beskæftigelse også i fremtiden.

29/11/2016

I Danmark har Investeringsplanen sat sit tydelige præg: en række danske virksomheder og konsortier har draget fordel af den garanterede kapital under Investeringsplanens regler, og har dermed kunnet finansiere nye projekter, der styrker Danmark som et konkurrencedygtigt sted at drive forretning. Det gælder for eksempel projekter knyttet til vedvarende energi, infrastruktur eller højteknologisk forskning og udvikling.

Også danske investorer drager fordel af planen: projekter under Investeringsplanen tilbyder typisk et markant højere afkast (og risiko) end alternative placeringsmuligheder som for eksempel statsobligationer. Dermed er Investeringsplanen med til at understøtte danske erhvervspensioner og sikre en tryggere alderdom for de erhvervsaktive danskere.

@bonnement

Her kan du tilmelde dig gratis nyhedstjenester via e-mail. Du kan bl.a. abonnere på: EU i DAGENS AVISER Jeg har læst og accepterer databeskyttelsespolitikken . EU i Dagens Aviser Arkiv...Read more

DATABESKYTTELSESERKLÆRING – NYHEDSTJENESTE

Privatlivets fred er vigtig for os, og vi har strenge sikkerhedskontroller på plads for at forhindre nogen i at få adgang til dine personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre...Read more

Pressekontakt i København

Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade 115 DK-1123 København K Tlf: 33 14 41 40 Hjemmeside: http://ec.europa.eu/denmark Twitter: https://twitter.com/euidanmark Facebook: https://www.facebook.com/EUiDK App Repræsentationschef Stina Soewarta stina.soewarta@ec.europa.eu 33 41 40 10...Read more

Arbejde i EU

Faste og midlertidige stillinger Som borger i et EU-land kan du få job i EU-institutionerne, der har 40 000 ansatte – især i Europa, men også på kontorer rundt om...Read more

Om EU

Baggrund EU er et enestående økonomisk og politisk samarbejde mellem 28 europæiske lande. Det startede i 1958 som Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), der bestod af seks lande: Belgien, Frankrig,...Read more

Forskningsstøtte

Danske forskere med et realiserbart projekt kan søge om EU-forskningsstøtte . Det nationale kontaktpunkt kan hjælpe dig. Læs mere om EU-forskningsstøtte .Read more

Udbud/Kontrakter

Europa-Kommissionen indgår offentlige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder: . undersøgelser . teknisk og faglig bistand samt kurser . rådgivning . konference og publicity-tjenester . bøger og it-udstyr...Read more

Pages

Subscribe to RSS - Kommissionen