Repræsentationen i Danmark

Kontaktpunkter i Danmark

Europa i en krystalkugle

Europe Direct-informationscentrene (EDIC)
Lokale kontaktsteder der udleverer information og besvarer spørgsmål om alle slags europæiske emner. De svarer personligt og tager højde for den lokale kontekst. Uddannet personale engagerer sig i lokalsamfundet ved at arrangere events på skoler, debatter med lokale og regionale politikere og præsentere Europa på messer. De mere end 1 million henvendelser om året giver desuden de europæiske beslutningstagere mulighed for direkte at få kendskab til borgernes behov og bekymringer.

EU's dokumentationscentre (EDC)
Fremmer uddannelse og forskning i EU-integration. De stiller en lang række dokumenter om europæiske forhold til rådighed og opfordrer de akademiske kredse til at deltage i debatten om Europa.

KML EDC

Aalborg Universitetsbibliotek
Aarhus School of Business, Aarhus University
Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg
Koebenhavns Universitet - Det Juridiske Fakultetsbibliotek
Roskilde Universitetsbibliotek
Statsbiblioteket Aarhus
Syddansk Universitetsbibliotek

KML EDIC

Europe Direct Bornholm
Europe Direct informationscenter Roskilde
Europe Direct Informationscenter Struer
Europe Direct Odense