Repræsentationen i Danmark

Kontaktpunkter i Danmark

Europa i en krystalkugle

Europe Direct-informationscentrene (EDIC)
Lokale kontaktsteder der udleverer information og besvarer spørgsmål om alle slags europæiske emner. De svarer personligt og tager højde for den lokale kontekst. Uddannet personale engagerer sig i lokalsamfundet ved at arrangere events på skoler, debatter med lokale og regionale politikere og præsentere Europa på messer. De mere end 1 million henvendelser om året giver desuden de europæiske beslutningstagere mulighed for direkte at få kendskab til borgernes behov og bekymringer.

EU's dokumentationscentre (EDC)
Fremmer uddannelse og forskning i EU-integration. De stiller en lang række dokumenter om europæiske forhold til rådighed og opfordrer de akademiske kredse til at deltage i debatten om Europa.

Europe Direct Odense
Europe Direct Bornholm
Europe Direct informationscenter Roskilde
Europe Direct Informationscenter Struer
Aalborg Universitetsbibliotek
Aarhus School of Business, Aarhus University
Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg
Det Juridiske Fakultet - Juridisk Videncenter
Roskilde Universitetsbibliotek
Statsbiblioteket Aarhus
Syddansk Universitetsbibliotek