Repræsentationen i Danmark

Kontaktpunkter i Danmark

Europa i en krystalkugle

Europe Direct-informationscentrene (EDIC)
Lokale kontaktsteder der udleverer information og besvarer spørgsmål om alle slags europæiske emner. De svarer personligt og tager højde for den lokale kontekst. Uddannet personale engagerer sig i lokalsamfundet ved at arrangere events på skoler, debatter med lokale og regionale politikere og præsentere Europa på messer. De mere end 1 million henvendelser om året giver desuden de europæiske beslutningstagere mulighed for direkte at få kendskab til borgernes behov og bekymringer.

EU's dokumentationscentre (EDC)
Fremmer uddannelse og forskning i EU-integration. De stiller en lang række dokumenter om europæiske forhold til rådighed og opfordrer de akademiske kredse til at deltage i debatten om Europa.

Det Kongelige bibliotek Aarhus

Victor Albecks Vej 1 8000 Aarhus Denmark

+45 89462241

https://www.kb.dk/

Roskilde Universitetsbibliotek

Universitetsvej 1 4000 Roskilde Denmark

+45 46742242

http://rub.ruc.dk/en/

Syddansk Universitetsbibliotek

Campusvej 55 5230 Odense Denmark

+45 65501532

http://www.sdu.dk

Aarhus School of Business, Aarhus University

Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Denmark

+45 87153448

http://www.library.au.dk

Det Juridiske Fakultet - Juridisk Videncenter

Karen Blixens Plads 16 2300 København Denmark

+45 35 32 31 30

http://jura.ku.dk/bibliotek/

Aalborg Universitetsbibliotek

Langagervej 2 9220 Aalborg Ø Denmark

+45 99409400

http://www.aub.aau.dk/

Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg

Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Denmark

+45 38 15 37 35

http://www.cbs.dk/en/library

Europe Direct Odense (upon appointment)

Østre Stationsvej 15, 1. 5000 Odense C Denmark

+45 6551 4406

https://www.odensebib.dk/page/eu-taettere

Europe Direct Bornholm (upon appointment)

Ullasvej 23 3700 Rønne Denmark

+45 5692 1303

http://www.bornholm-eu.dk

Europe Direct Struer (upon appointment)

Smedegade 1-7 7600 Struer Denmark

+45 9684 8484

https://www.struerbibliotek.dk/europe-direct-struer