Repræsentationen i Danmark

Om EU

Baggrund

EU er et enestående økonomisk og politisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Det startede i 1958 som Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), der bestod af seks lande: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Vesttyskland.

EU er baseret på retsstatsprincippet – alt, hvad det gør, bygger på traktater, der er vedtaget frivilligt og på demokratisk vis i alle medlemslandene.

I 1993 ændrede det navn til Den Europæiske Union (EU).

EU-politikområder

Institutioner

EU's institutionelle opbygning er enestående. Medlemslandenes regeringer fastsætter overordnede prioriteter på regelmæssige topmøder, og en række institutioner deltager i beslutningstagningen. De tre vigtigste er dog:

EU har også en udenrigstjeneste – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Mere om EU-institutionerne

Lande

Seneste optaget medlemsland er Kroatien der blev optaget i juli 2013.

Læs mere om nuværende EU-lande og kandidatlande

EU i nøgletal og fakta