Repræsentationen i Danmark

Dom i sag C-311/18 Data Protection Commissioner mod Maximillian Schrems og Facebook Ireland

/denmark/file/p035425002401-204064jpg_dap035425002401-204064.jpg

ECJ
copyright

Domstolen fastslår, at afgørelse 2016/1250 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU’s og USA’s værn om privatlivets fred, er ugyldig.

16/07/2020

Til gengæld fastslår den, at Kommissionens afgørelse 2010/87 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande er gyldig.