Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Pia Ahrenkilde Hansen
16/05/2018

Danske Pia Ahrenkilde Hansen er udnævnt til vicegeneralsekretær.
Kommissionen har i dag besluttet at udnævne en ny kvindelig vicegeneralsekretær samt to nye kvindelige vicegeneraldirektører i Generaldirektoratet for Handel. Med dagens udnævnelser har Juncker-Kommissionen mere end tredoblet antallet af kvindelige vicegeneraldirektører vicegeneraldirektører til 43 % – i forhold til blot 11 % i november 2014.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©hemera/Thinkstock
16/05/2018

Kommissionen foreslår at opgradere visuminformationssystemet (VIS), som er den database, der indeholder oplysninger om personer, der ansøger om Schengenvisa. Det skal gøre det lettere at håndtere nye udfordringer på sikkerheds- og migrationsområdet og forbedre forvaltningen af EU's ydre grænser.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Transport og rejser
Dagsorden for Kommissionens møde
16/05/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 16. maj 2018 handler mest om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration...
Andre emner: topmøde mellem EU og Vestbalkan, Iran-atomaftalen og Polen m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Europa Nostra
15/05/2018

Vinderne af EU's Kulturarvspris / Europa Nostra-prisen, Europas største ære på området, er blevet offentliggjort af Kommissionen og Europa Nostra. De 29 prisvindere fra 17 lande er blevet anerkendt for deres imponerende resultater inden for bevaring, forskning, dedikeret indsats og uddannelse, undervisning og bevidstgørelse.
Blandt dette års vindere er restaureringen af Poul Egedes Missionshus, Illimanaq, Grønland

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Europadagen 2018
09/05/2018

Der er en grund til at busserne kører med europaflaget den 9. maj. - det er nemlig EU's fødselsdag!
Og efter den store fødselsdagsfest står den i uge 20 på bl.a. Tunisien, forsvar, Cuba, Vestbalkan, det digitale Europa, Energiunionen, klima, uddannelse og migration...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Høringen om miljøvenligt design og energimærkning
08/05/2018

Den offentlig høring om miljøvenligt design og energimærkning af køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, fjernsyn, computere og lyskilder sluttede den 7. maj!

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed
Julian King
04/05/2018

Den 4. maj inviterer #EUiDK til borgerdialog med Julian King, EU-kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål, Retfærdighed og borgerrettigheder
Den økonomiske forårsprognose for Danmark og resten af EU
03/05/2018

Prognose og den viser bl.a. at den danske økonomi er i forholdsvis god form. Den forventes at vokse stabilt med omkring 2 % i de kommende år, primært drevet af indenlandsk efterspørgsel som f.eks. det private forbrug. Erhvervsinvesteringer vokser også i takt med, at outputgabet er blevet lukket (der er ikke nogen kapacitet til rådighed) og stigende efterspørgsel på Danmarks vigtigste eksportmarkeder.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Dagsorden for Kommissionens møde 2. maj 2018
02/05/2018

Beruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. maj 2018 der primært kommer til at handle om det langsigtede EU-budget efter 2020 samt om handelsrelationerne med USA...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
#EUbudget
02/05/2018

Kommissionen's forslag til det langsigtede EU-budget for perioden 2021 til 2027.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

Pages