Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

18/02/2019

I denne uge handler det i EU bl.a. om toldområdet og et brexit uden en aftale, May på besøg hos Juncker, tvangsbøder og traktatbrudsprocedurer, Ukraine, Syrien, Afrikas Horn og Venezuela, kunstig intelligens, retsstatsprincippet i Polen og om respekt for EU's værdier i Ungarn samt om topmødet mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el Sheikh...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Nye regler for borgere, der bor eller arbejder i en anden medlemsstat
16/02/2019

Nye EU-regler der skal sænke omkostningerne og lempe de formelle krav for borgere, der bor i et andet EU-land end deres eget, træder i kraft...

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder, Retfærdighed og borgerrettigheder
EUROPA AKADMIET
14/02/2019

Kommissionen, Parlamentet og Rådet er nået til enighed om en foreløbig aftale om Kommissionens forslag om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed i september 2017.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
14/02/2019

Efter dagens afstemning er EU et skridt tættere på at etablere en fælleseuropæisk ramme for screening af udenlandske direkte investeringer.

Kategori:
Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
13/02/2019

Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået frem til en politisk aftale om at tilpasse reglerne om ophavsret til den digitale tidsalder i Europa og skabe håndgribelige fordele for samtlige kreative sektorer, pressen, forskere, undervisere, kulturarvsinstitutioner og borgerne.

Kategori:
Erhvervsliv, Videnskab og teknologi
Aftalen med Singapore vil styrke handelen mellem EU og Asien
13/02/2019

Handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Singapore er blevet godkendt af Europa-Parlamentet.
Parlamentet gav også grønt lys for partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
13/02/2019

Politisk aftale om de første regler nogensinde, der har til formål at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt erhvervsklima for virksomheder og erhvervsdrivende, når de benytter sig af onlineplatforme.

Kategori:
Erhvervsliv, Videnskab og teknologi
Tredjelande med mangelfulde ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
13/02/2019

Kommissionen har vedtaget den nye liste med 23 tredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Nødforanstaltninger for jernbanesikkerhed og konnektivitet ved manglende Brexitaftale
12/02/2019

Da der er stigende risiko for, at Det Forenede Kongerige forlader EU den 30. marts i år uden nogen udtrædelsesaftale, har Kommissionen vedtaget et forslag til at afbøde for de væsentlige konsekvenser, som et sådant scenarie vil have for jernbanetransport og konnektivitet mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål, Transport og rejser
Dagsorden for Kommissionens møde
12/02/2019

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 12. februar. På deres møde skal kommissærerne blandt andet drøfte programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, foranstaltninger til sikring af jernebanetransport i forbindelse med et no-deal Brexit og et nyt borgerinitiativ om e-cigaretter.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

Pages