Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Dagsorden for Kommissionens møde
16/05/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 16. maj 2018 handler mest om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration...
Andre emner: topmøde mellem EU og Vestbalkan, Iran-atomaftalen og Polen m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Europa Nostra
15/05/2018

Vinderne af EU's Kulturarvspris / Europa Nostra-prisen, Europas største ære på området, er blevet offentliggjort af Kommissionen og Europa Nostra. De 29 prisvindere fra 17 lande er blevet anerkendt for deres imponerende resultater inden for bevaring, forskning, dedikeret indsats og uddannelse, undervisning og bevidstgørelse.
Blandt dette års vindere er restaureringen af Poul Egedes Missionshus, Illimanaq, Grønland

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Europadagen 2018
09/05/2018

Der er en grund til at busserne kører med europaflaget den 9. maj. - det er nemlig EU's fødselsdag!
Og efter den store fødselsdagsfest står den i uge 20 på bl.a. Tunisien, forsvar, Cuba, Vestbalkan, det digitale Europa, Energiunionen, klima, uddannelse og migration...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Høringen om miljøvenligt design og energimærkning
08/05/2018

Den offentlig høring om miljøvenligt design og energimærkning af køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, fjernsyn, computere og lyskilder sluttede den 7. maj!

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed
Julian King
04/05/2018

Den 4. maj inviterer #EUiDK til borgerdialog med Julian King, EU-kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål, Retfærdighed og borgerrettigheder
Den økonomiske forårsprognose for Danmark og resten af EU
03/05/2018

Prognose og den viser bl.a. at den danske økonomi er i forholdsvis god form. Den forventes at vokse stabilt med omkring 2 % i de kommende år, primært drevet af indenlandsk efterspørgsel som f.eks. det private forbrug. Erhvervsinvesteringer vokser også i takt med, at outputgabet er blevet lukket (der er ikke nogen kapacitet til rådighed) og stigende efterspørgsel på Danmarks vigtigste eksportmarkeder.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Dagsorden for Kommissionens møde 2. maj 2018
02/05/2018

Beruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. maj 2018 der primært kommer til at handle om det langsigtede EU-budget efter 2020 samt om handelsrelationerne med USA...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
#EUbudget
02/05/2018

Kommissionen's forslag til det langsigtede EU-budget for perioden 2021 til 2027.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
30/04/2018

Onsdag fremlægger Kommissionen pakken om den flerårige finansielle ramme efter 2020 og fredag er der borgerdialog med Julian King er i København...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Bier
27/04/2018

Medlemsstaternes repræsentanter i et stående udvalg har fredag den 27. april bakket op om Europa-Kommissionens forslag om at begrænse anvendelsen af tre aktive stoffer (imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, kendt som "neonicotinoider") yderligere, efter at en videnskabelig undersøgelse konkluderede, at deres anvendelse udendørs skader bier.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed

Pages