Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Bekæmpelsen af svig, som skader EU's budget efter 2020...
30/05/2018

Kommissionen foreslår at afsætte 181 mio. EUR på det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 for at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der skader EU's budget.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Retfærdighed og borgerrettigheder
29/05/2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at modernisere samhørighedspolitikken, som er EU's vigtigste investeringspolitik og et af dets mest konkrete udtryk for solidaritet.

 

Kategori:
Regioner og lokaludvikling
29/05/2018

Ifølge den seneste årlige rapport om den europæiske badevandskvalitet, der offentliggøres i dag, lever 85 % af de badeområder, der er blevet overvåget på tværs af Europa i 2017, op til EU's højeste og strengeste kvalitetsstandarder for vand med klassifikationen "udmærket".

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsorden for Kommissionens møde
29/05/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 29. maj 2018 handle bl.a. om den flerårige finansielle ramme og udgiftsforslag for de enkelte sektorer inden for bl.a. regional og samhørigheds-politik, social samhørighed, uddannelse, kultur, rettigheder og retfærdighed, bekæmpelse af svig, ØMU samt landbrug, klima og miljø + om handel og USA...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Dansk kompensation for befordringspligt til Post Danmark er godkendt
28/05/2018

Kommissionen har konkluderet, at den kompensation for befordringspligt, som den danske stat har ydet til Post Danmark i perioden 2017-2019, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
En europæisk strategi for plast i en cirkulær økonomi
28/05/2018

Med stadig mere og mere skadeligt plastaffald i havene foreslår Kommissionen nye EU-dækkende regler rettet mod de ti engangsplastprodukter, der oftest forekommer på Europas strande og i havet, samt tabte og efterladte fiskeredskaber.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
28/05/2018

Denne uge kommer til at handle en del om den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 med forslag for forskellige sektorer og om handelsrelationerne med USA og Kina.
Andre emner bliver bl.a. plastaffald, kunstvanding, resultattavle for retsområdet, lægemidler, Iran og atomaftalen, gensidige anerkendelse af varer,  forskning og innovation, videnskabscloud, udstationerede arbejdere, prisdumping, Gaza-striben og Jerusalem samt om en række afgørelser fra domstolen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
databeskyttelse
25/05/2018

Fra fredag den 25. maj 2018 er det slut med, at virksomheder og organisationer lagrer og deler dine personoplysninger uden at du har sagt god for det!

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
24/05/2018

Kommissionen har fremsat en række forslag om bl.a. bæredygtige investeringer, SMV'ers kapitaladgang og bilforsikringers finansielle ansvar samt om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer, som en del af dagsordenen for EU's kapitalmarkedsunion...

Kategori:
Erhvervsliv
24/05/2018

Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse, der pålægger Gazprom en række forpligtelser, der imødekommer Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder og sikrer, at gassen kan strømme frit til konkurrencedygtige priser i central- og østeuropæiske gasmarkeder til fordel for europæiske forbrugere og virksomheder.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

Pages