Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 200 mio. DKK (ca. 27 mio. EUR) til at støtte virksomheder, hvis aktiviteter stadig er underlagt de restriktioner, som den danske regering indførte for at begrænse spredningen af coronavirus.

Kategori: Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Miljø, forbrugere og sundhed

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning med en beløbsramme på 1,1 mia. DKK (ca. 148 mio. EUR), der kompenserer for skader lidt af virksomheder, hvis aktiviteter stadig er omfattet af restriktioner, som den danske regering har indført for at begrænse virussets spredning, selv om resten af økonomien gradvist genåbner.

Kategori: Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Miljø, forbrugere og sundhed

Kommissionen har godkendt to danske ordninger til at støtte selvstændige og freelancere berørt af coronavirusudbruddet. Ordningerne blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte.

Kategori: Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

I uge 29 er der en lang række møder i Rådet og på Kommissionen møde onsdag kommer det bl.a. til at handle om EU’s sundhedsberedskab ved fremtidige covid-19-udbrud.

/denmark/file/vessels-gettyimagesjpg_davessels-gettyimages.jpg

Støtter søtransportsektoren i Danmark, til forskningsfartøjer
copyright

Kommissionen har i henhold til EU’s regler om statsstøtte godkendt udvidelse af en ordning, som støtter søtransportsektoren i Danmark, til forskningsfartøjer. I henhold til den eksisterende ordning kan sømænd, som arbejder om bord på berettigede fartøjer registreret i en medlemsstat og et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, nyde godt af et delvist fradrag i deres indkomstskat.

Kategori: Landbrug, fiskeri og fødevarer, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Transport og rejser

/denmark/file/vindenergi-gettyimagesjpg_davindenergi-gettyimages.jpg

Off-shore-vindenergi
copyright

For at blive klimaneutral inden 2050 skal Europa omlægge sit energisystem, hvorfra 75 % af EU's drivhusgasemissioner stammer. EU's strategier for energisystemintegration og brint, der blev vedtaget i dag, vil bane vejen for en mere effektiv og sammenkoblet energisektor styret af det dobbelte mål om en renere planet og en stærkere økonomi.

Kategori: Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/okonomisk-prognose-sommer2020-gettyimagesjpg_daokonomisk-prognose-sommer2020-gettyimages.jpg

Økonomisk prognose - sommer 2020
copyright

På trods af den hurtige og omfattende politiske reaktion både på EU-plan og på nationalt plan vil EU's økonomi opleve en dyb recession i år som følge af coronaviruspandemien. Da ophævelsen af nedlukningsforanstaltningerne forløber mere gradvist end antaget i forårsprognosen, vil indvirkningen på den økonomiske aktivitet i 2020 være større end forventet.

Kategori: Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

/denmark/file/eugreendealjpg_daeugreendeal.jpg

EU Green Deal
copyright

Endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 8. juli 2020 der bl.a. handler om EU-strategi for integration af energisystemer og Brintstrategi for et klimaneutralt Europa

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

Det tyske rådsformandskab foregår under mottoet “sammen om Europas genopretning”. De 27 EU-medlemsstaters justitsministre vil med disse ord in mente mødes mandag for at diskutere nogle af udfordringerne ved covid-19-pandemien

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/radioaktivt-affald-gettyimagesjpg_daradioaktivt-affald-gettyimages.jpg

Radioaktivt affald
copyright

Kommissionen har besluttet at udstede begrundede udtalelser til Bulgarien, Danmark, Grækenland, Litauen, Polen og Rumænien, fordi de ikke har vedtaget nationale programmer for håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med direktivet om brugt nukleart affald og radioaktivt affald (Rådets direktiv 2011/70/Euratom), og den har desuden besluttet at udstede endnu en begrundet udtalelse til Rumænien for manglende korrekt gennemførelse af visse bestemmelser i nævnte direktiv.

Kategori: Miljø, forbrugere og sundhed, Retfærdighed og borgerrettigheder

Pages