Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Det europæiske supercomputersamarbejde
25/09/2018

Danmark blev det 22. land til at underskrive den europæiske erklæring om højtydende databehandling, der har som mål at samle europæiske og nationale ressourcer til at bygge og igangsætte supercomputere af verdensklasse i Europa.

Kategori:
Erhvervsliv, Videnskab og teknologi
Årlig rapport om det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF)
25/09/2018

Årlig rapport om det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) for fødevarer og foder viser, at i alt 3832 meddelelser om fødevare- eller foderrisici blev indrapporteret til Europa-Kommissionen i 2017.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
24/09/2018

Kommissionen har besluttet at indbringe Polen for EU-Domstolen på grund af krænkelse af princippet om domstolenes uafhængighed som følge af den nye polske lov om højesteret, og den har anmodet EU-Domstolen om at træffe forholdsregler, indtil der er truffet en afgørelse i sagen.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Retfærdighed og borgerrettigheder
Det med Danske Bank og EBA...
24/09/2018

Efter at Danske Bank's undersøgelsen blev offentliggjort, har Kommissionen skrevet til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og bedt om at få sagen undersøgt yderligere, især de danske og de estiske tilsynsmyndigheders rolle. De danske myndigheder er blevet underrettet.

Kategori:
Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Sådan fungerer EU / EU-institutioner
FN i NY
24/09/2018

Denne uge er store FN-uge og derfor er en stor del af Kommissionen i New York.
Det er også EU's idrætsuge og onsdag er sprogdag - og så skal bl.a. uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers til Bruxelles...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Juncker ved FN
23/09/2018

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i denne uge i New York for at deltage i den 73. ministeruge i forbindelse med FN's Generalforsamling. Juncker ledsages af en EU-delegation på højt plan.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Institutionelle spørgsmål
Salzburg
20/09/2018

Topmødet den 19.-20. september i Salzburg var en del af ledernes dagsorden, og fokuserede på indre sikkerhed. Stats- og regeringscheferne gjorde også status over de fremskridt, der er opnået for at opgradere politi- og retssamarbejdet og styrke grænsesikkerheden og modstandsdygtigheden i cyberspace samt om Brexit...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Airbnb forpligter sig til at overholde kravene fra Europa-Kommissionen og EU's forbrugermyndigheder
20/09/2018

Efter opfordringen fra Kommissionen og EU's forbrugermyndigheder i juli har Airbnb nu forpligtet sig til at foretage de nødvendige ændringer i deres vilkår og betingelser og forbedre deres prisangivelser.
Virksomheden skal inden udgangen af 2018 gennemføre disse ændringer på samtlige EU-sproglige versioner af deres websted.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Skovbrande: EU koordinerer den største indsats nogen sinde i Sverige
20/09/2018

Behov for større forebyggende indsats mod naturbrande for at modgå den stigende risiko fremover - Kommissionen har offentliggjort sin årsrapport om skovbrande i Europa, Mellemøsten og Nordafrika for 2017.

Kategori:
20/09/2018

Det såkaldte "momsgab" svarer til forskellen mellem de forventede momsindtægter og det beløb, der rent faktisk inddrives. Dagens tal viser, at selv om der er gjort en stor indsats for at forbedre momsinddrivelsen, er der behov for en reform af det nuværende EU-momssystem kombineret med et bedre samarbejde på EU-plan, så medlemsstaterne kan udnytte momsindtægterne fuldt ud i deres budgetter.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

Pages