Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

05/02/2018

I denne uge handler det i EU om bl.a. Vestbalkan, onlineshopping, fordeling af pladserne i Parlamentet, pesticider, sommertid, økonomiske prognoser og en ny runde brexit-forhandlinger...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Drikkevand
01/02/2018

Kommissionen foreslår at revidere EU-lovgivningen, så den forbedre kvaliteten af og adgangen til drikkevand og give borgerne bedre adgang til oplysninger.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Medicinsk teknologi
31/01/2018

Kommissionen har forelagt et forslag om at fremme samarbejdet mellem EU-landene om vurdering af medicinsk teknologi. Større gennemsigtighed vil styrke patientindflydelsen, idet det sikres, at patienter får adgang til oplysninger om den kliniske merværdi af ny teknologi, som eventuelt kan være til gavn for dem.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsordenen for Kommissionens møde
31/01/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 31. januar 2018 handler denne gang bl.a. om sundhedsteknologi, drikkevand, adfærdskodeks og Iran......

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
29/01/2018

I denne uge handler det i EU om Brexitforhandlingerne, landbrugspolitik 2020, luftkvalitet, sundhedsteknologi, drikkevand, EU-kulturarv og så får vi besøg af Margrethe Vestager i København...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Dom i sag C-473/16 F
25/01/2018

I 2013 fandt Domstolen, at homoseksuelle asylansøgere kunne have ret til flygtningestatus i EU. I 2014 præciserede Domstolen, at nationale immigrationsmyndigheder kan undersøge, om asylansøgeres påstande om homoseksualitet er troværdige.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
25/01/2018

Den 25. januar falder der dom i sag C-498/16 om Maximilian Schrems, der bor i Østrig, har brugt Facebook siden 2008 – oprindeligt udelukkende til private formål under et falskt navn. Siden 2010 har han anvendt en særlig Facebookkonto, som han kun anvender til sine private aktiviteter, såsom at udveksle billeder, chats og posts med omkring 250 venner.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
25/01/2018

Kommissionen v. Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, unge, kultur og sport, var den 25. januar være vært for det første europæiske uddannelsestopmøde nogen sinde med temaet " Skabelse af grundlaget for det europæiske uddannelsesområde: for en innovativ, inklusiv og værdibaseret uddannelse".

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
24/01/2018

Kommissionen har offentliggjort den 13. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion. Rapporten følger arbejdet på Kommissionens forskellige arbejdsområder vedrørende sikkerhedsemner, og den vil fokusere på områder, hvor der er brug for yderligere tiltag, såsom radikalisering, både on- og offline.
 

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
databeskyttelse
24/01/2018

Kommissionen har offentliggjort en vejledning for at fremme en direkte og problemfri anvendelse af de nye databeskyttelsesregler i hele EU.
Herudover lancerer Kommissionen et nyt onlineværktøj rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV'er)...

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Videnskab og teknologi

Pages