Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

05/10/2017

Kommissionen opfordrer Østrig og Danmark til hurtigt at træffe foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af EU's direktiv om forbrugerrettigheder. Med dette direktiv har forbrugerne i EU fået de samme stærke forbrugerregler, uanset hvor i EU de foretager et køb.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
04/10/2017

Kommissionens afgørelse af den 30. august 2016 konkluderede, at de skattemæssige fordele, som Irland gav Apple, var ulovlige i henhold til EU's regler om statsstøtte, fordi de gjorde det muligt for Apple at betale betydeligt mindre skat end andre virksomheder. EU's regler om statsstøtte kræver principielt, at ulovlig statsstøtte inddrives for at fjerne den konkurrenceforvridning, som statsstøtten har skabt.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
04/10/2017

Mod et fælles europæisk momsområde - tid til handling!
Kommissionen har fremlagt en meddelelse om overvågning af handlingsplanen for moms.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
04/10/2017

Kommissionen har konkluderet, at Luxembourg gav Amazon en uberettiget skattefordel for omkring 250 mio. EUR. Ifølge EU's statsstøtteregler er det ulovligt, fordi det gjorde det muligt for Amazon at betale væsentligt mindre i skat and andre selskaber.
Luxembourg skal nu sørge for, at den ulovlige støtte betales tilbage.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
03/10/2017

For at styrke det indre marked og som en del af den fortsatte indsats for at stimulere investeringer i EU har Kommissionen fremlagt et initiativ, der skal gøre offentlige udbud mere effektive og bæredygtige, samtidig med at digitale teknologier udnyttes fuldt ud til at forenkle og fremskynde procedurerne.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
03/10/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 3. oktober handler bl.a. om offentlige udbud, Europas fremtid, det digitale topmøde, Spanien og EU-Indien-topmødet...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
02/10/2017

I denne uge handler det om cyberangreb, EU-anklagemyndighed, sikkerhed for skibspassagerer, barnebrude, Ryanair, udbud, beskatning, moms, overtrædelse af EU-retten, EU-Indien-topmøde samt "Our Ocean" og så får vi i København besøg af Margrethe Vestager, når hun deltager i en borgerdialog på Christiansborg...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
30/09/2017

Kommissionen har offentliggjorde sin vurdering af de 27 tilbud fra medlemsstaterne om at blive værtsland for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der i øjeblikket ligger i Det Forenede Kongerige.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
29/09/2017

Fredag d. 29. september er Pierre Moscovici der har ansvaret for den økonmomiske og monetære union (EMU) samt for beskatning og told inden for Europa-Kommissionen i København...

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
28/09/2017

Den Europæiske Revisionsret har for 10. år i træk sagt god for EU's årsregnskab, som Revisionsretten finder giver et retvisende og pålideligt billede.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages