Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

15/12/2016

EU's stats- og regeringschefer var til topmøde den 15. december 2016 og skulle  bl.a. tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser - Konklusioner
Efter topmødet mødtes de 27 ledere til et uformelt for at fastlægge, hvordan Brexitprocessen skal håndteres, når UK har indgivet sin udmeldelse - Erklæring

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
15/12/2016

Efter folkeafstemningen i Danmark den 3. december 2015 er vi enige om nødvendigheden af operationelle ordninger, der kan mindske de negative virkninger af Danmarks udtræden af Europol den 1. maj 2017, til fælles gavn for Danmark og resten af Den Europæiske Union i bestræbelserne på at bekæmpe grov og organiseret grænseoverskridende kriminalitet og international terrorisme.

Kategori:
Vindmøller
14/12/2016

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's regler om statsstøtte godkendt ændringer til den offentlige finansiering af eksisterende støtteordninger for vedvarende energi i Danmark. Det er op til medlemsstaterne, hvordan de vil finansiere støtteordninger, f.eks. gennem statsbudgettet eller en særlig afgift, så længe det er i overensstemmelse med EU-reglerne.
 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
14/12/2016

Den 15. december 2016 vil EU's satellitnavigationssystem Galileo begynde at tilbyde sine indledende tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere...

Kategori:
Videnskab og teknologi
13/12/2016

Kommissionen har fremlagt et forslag om at revidere EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikkerhed.
Ved forslaget moderniseres de nuværende regler, så det sikres, at de er retfærdige, letforståelige og lette at håndhæve.
 

 

Kategori:
Foto©istockphoto/Thinkstock
13/12/2016

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. december 2016, der bl.a. handler om koordinering af sociale sikringsordninger i EU + bedre lovgivning, migration, servicepakke og det indre marked samt om forsikringsgruppefritagelsesforordning......

Kategori:
12/12/2016

Mandag den 12. december bliver der leveret 40 ton hårdt tiltrængt nødhjælp til Irak gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme.
Det fragtfly, der leverede forsyningerne til Erbil i Irak, var den første af adskillige operationer, som Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har organiseret i fællesskab.

Kategori:
det sker
12/12/2016

Så er det igen topmøde-uge - årets sidste om bl.a. migration, sikkerhed, unge og div. eksterne forbindelser samt om Brexit og Europol.
Andre emner bliver f.eks. fiskerikvoter for 2017, økologisk produktion, spild og tab af fødevarer, sociale sikringsordninger og så har vi også besøg af Margrethe Vestager i denne uge...

Kategori:
12/12/2016

Kommissionen har efter EU's statsstøtteregler godkendt Danmarks planer om at yde energiintensive brugere delvis kompensation for den afgift, der opkræves til finansiering af tilskuddene til vedvarende energi. Denne foranstaltning vil styrke disse brugeres konkurrencedygtighed uden at skabe uforholdsmæssige fordrejninger på det indre marked

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
07/12/2016

Kommissionen har fremlagt sit ungdomsinitiativ! Ungdomsinitiativet afspejler EU's vilje til at opfylde unges behov, og det vil indeholde en række nye foranstaltninger, der ved at udvide mulighederne styrker støtten til unge.

Kategori:

Pages