Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

09/11/2017

TV2’s opgave består i at producere og sprede landsdækkende og regionale tv-programmer. Den danske kulturminister har udstedt regler for TV2’s public service-forpligtelser. TV2 blev etableret ved hjælp af rentebærende statslån, og dens virksomhed skulle ligesom DR’s virksomhed finansieres gennem de af alle danske tv-seere betalte licensafgifter. Den danske lovgiver valgte dog, at TV2 til forskel fra DR tillige også skulle have mulighed for at oppebære indtægter fra bl.a. reklamevirksomhed.

Kategori:
Erhvervsliv, Kultur, uddannelse og ungdom, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Retfærdighed og borgerrettigheder
08/11/2017

Kommissionen vil styrke EU's globale førerposition inden for renere køretøje og foreslår nye mål for de gennemsnitlige CO 2-emissioner for nye personbiler og varevogne i EU for at fremskynde omstillingen til lav- eller nulemissionskøretøjer.

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Transport og rejser
Kommissionens møde
08/11/2017

Buxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 8. november 2017 der handler om mobilitet, energi, klima, energieffektive køretøjer, gas, Tyrkiet, Glysophat og Brexit...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2018
07/11/2017

Forud for fiskerimødet i Rådet i december, hvor medlemsstaterne skal nå til enighed om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsøen fremsætter Kommissionen sit forslag til, hvordan der opnås bæredygtige bestande.

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer
06/11/2017

I denne uge handler det bl.a. om bæredygtig brug af pesticider, religiøse ledere, kapitalmarkedsintegration, fiskekvoter i Nordsøen m.m., mobilitet, energi og klima, Brexit, TV2-sagen, økonomiske efterårsprognose samt om handel...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Ligelønsdag
03/11/2017

I dagens Europa ligger kvindernes gennemsnitlige timeløn 16,3 % lavere end mændenes. Den europæiske ligelønsdag markerer den dato, hvor kvinder statistisk set i modsætning til deres mandlige kolleger ikke længere får udbetalt løn.
Ligelønsdagen falder i år på den 3. november

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
vestager
03/11/2017

Fredag den 3. november er Margrethe Vestager i Jylland og under besøget holder hun bl.a. hovedtalen ved Aarhus-symposiet på Aarhus Universitet, mødes med borgmestre fra Region Midtjylland samt holder tale ved receptionen i anledning af 10-årsjubilæet for åbningen af Region Midtjyllands EU-kontor.

 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
#EUiDK på halv i respekt for Daphne Caruana Galizia
03/11/2017

Europa-Huset i København flager som andre af Kommissionens bygninger på halv i respekt for den maltetiske journalist Daphne Caruana Galizia.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Horisont 2020
27/10/2017

Kommissionen vil i perioden 2018-2020 bruge 30 mia. EUR under Horisont 2020, der er EU's rammeprogram for forskning og innovation, på bl.a. opstarten af et europæisk innovationsråd (2,7 mia. EUR).

Kategori:
Videnskab og teknologi
24/10/2017

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2018: En køreplan for et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages