Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

2019
23/10/2018

Kommissionen har fremlagt sit arbejdsprogram for 2019, som indeholder tre hovedprioriteter for de kommende år: at man hurtigt når til enighed om de lovgivningsforslag, der allerede er fremlagt, med henblik på at opfylde de ti politiske prioriteter i programmet, vedtagelse af et begrænset antal nye initiativer med henblik på at gøre noget ved udestående udfordringer og fremlæggelse af en række initiativer vedrørende fremtidsperspektivet for et EU med 27 medlemslande, der styrker fundamentet for et stærkt, forenet og suverænt Europa.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
23/10/2018

Kommissionen's plan for styrkelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i EU's politiske beslutning.
Valget til Europa-Parlamentet nærmer sig, og på baggrund af debatten om Europas fremtid har Kommissionen fremlagt sine planer for de ændringer, den ønsker at gennemføre i EU's politiske beslutningsproces.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Dagsorden for Kommissionens møde
23/10/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 23. oktober 2018 handler om Kommissionens arbejdsprogram for 2019, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, Iran, underskud i medlemsstaterne i euroområdet samt om statutten for Den Europæiske Unions Domstol..

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
ASEM-topmøde
18/10/2018

12. Asien-Europa-møde (ASEM) finder sted 18.-19. oktober 2018 i Bruxelles og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, vil lede topmødet og formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, vil også repræsentere EU på topmødet.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Det Europæiske Råd i Bruxelles
17/10/2018

Til arbejdsmiddagen i Det Europæiske Råd (artikel 50) 17. oktober 2018 gjorde EU-27-lederne status over forhandlingerne med UK. Forud for mødet orienterede premierminister Theresa May lederne om UK's perspektiv på forhandlingerne.

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 17. oktober 2018
17/10/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 17. oktober 2018, som primært kommer til at handle om frihandelsaftalen med Vietnam og denne uges Brexit-topmøde.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
12/10/2018

Kommissionen har under EU's statsstøtteregler godkendt en udvidelse af den nuværende danske tonnageskatteordning, så den vil omfatte flere typer af skibe. Det vil skabe incitament til at registrere skibe i Europa og bidrage til sektorens konkurrenceevne på verdensplan uden at fordreje konkurrencen.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
EU flager på halv stang...
12/10/2018

På grund af den alvorlige oversvømmelse, der har ramt De Baleariske Øer og forårsaget mange dødsfald og store skader, har den spanske regering besluttet, at der skal være tre dages landesorg.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
11/10/2018

Kommissionen fremlagt en handlingsplan til udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi til gavn for Europas samfund, miljø og økonomi.

Kategori:
Erhvervsliv, Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Videnskab og teknologi
 Kommissionens møde onsdag den 10. oktober 2018
10/10/2018

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 10. oktober 2018 handler bl.a. om Brexit og sikkerhedsunionen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

Pages