Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

17/01/2018

Som opfølgning på topmødet i Göteborg har Kommissionen vedtaget nye initiativer med henblik på at forbedre nøglekompetencer og digitale færdigheder hos de europæiske borgere, fremme fælles værdier og øge elevernes kendskab til, hvordan Den Europæiske Union fungerer.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
17/01/2018

Generaladvokaten foreslår i sit forslag til afgørelse i dag EU-Domstolen at besvare Østre Landsret spørgsmål med, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningsgrundlaget for selskabsskatten, men ikke tab i et fast driftssted, der er beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke kan tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Plaststrategi
16/01/2018

Kommissionen har vedtaget en europæisk strategi for plastaffald som er en del af overgangen til en mere cirkulær økonomi...
Målet er at beskytte miljøet mod plastforurening samtidig med at fremme vækst og innovation til fordel for erhvervslivet.

Kategori:
Erhvervsliv, Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsorden for Kommissionens møde
16/01/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. januar 2018, der bl.a. handler om moms, uddannelses samt om cirkulære økonomi og plastic...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
12/01/2018

I uge 3 handler det i EU om moms, uddannelse i EU, cirkulære økonomi og plastic samt om europas fremtid, russiske propaganda og misinformation, Brexit,  migration, forsvar og vedvarende energi.
Og så er der en række danske domstols-sager...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
EU-supercomputere
11/01/2018

Kommissionen foreslår at investere 1 mia. EUR i europæiske supercomputere i verdensklasse.
Der er behov for supercomputere til at behandle stadig større datamængder og gavne samfundet på mange områder – lige fra sundhedspleje og vedvarende energi til sikkerhed i biler og cybersikkerhed.

Kategori:
Videnskab og teknologi
Kommissionens ugentlige møde
10/01/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 10. januar 2018, der bl.a. handler om EU's fremtidige budget...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
08/01/2018

I denne uge kommer det til at handle om det fremtidige flerårige budget for EU bl.a. på årets første møde i Kommissionen inden Kommissærkollegiet drager til Sofia for at deltage i den officielle ceremoni for åbningen af det bulgarske formandsskab...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Det europæiske år for kulturarv 2018
01/01/2018

Det europæiske år for kulturarv vil sætte fokus på Europas rige kulturarv, fremhæve dens betydning for en følelse af fælles identitet og opbygningen af Europas fremtid...

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Bulgarien
01/01/2018

Fra den 1. januar 2018 til 30. juni 2018 varetager Bulgarien EU-formandskabet for EU...

 

Kategori:
Institutionelle spørgsmål

Pages