Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

 Den Økonomiske og Monetære Union efter 2020...
31/05/2018

Kommissionens har fremlagt forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. programmer vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union...

 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
31/05/2018

KPMG DK indgik den 18. november 2013 en fusionsaftale med Ernst & Young. I henhold til denne aftale skulle KPMG DK udtræde af sin aftale med KPMG International, så snart fusionsaftalen var underskrevet, så KPMG DK kunne ophøre sit samarbejde med KPMG Internationals netværk med henblik på at blive en del af Ernst & Younggruppen.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Et Kreativt Europa og Erasmus efter 2020...
30/05/2018

Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. investering i mennesker herunder Erasmus+, programmmer om kultur og Et Kreativt Europa...

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Social samhørighed og europæiske værdier efter 2020...
30/05/2018

Med henblik på det næste langsigtede EU-budget foreslår Kommissionen at styrke EU's sociale dimension yderligere med en fornyet Europæisk Socialfond, "Den Europæiske Socialfond Plus" (ESF+), og en styrket og mere effektiv Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF).

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder, Retfærdighed og borgerrettigheder
Bekæmpelsen af svig, som skader EU's budget efter 2020...
30/05/2018

Kommissionen foreslår at afsætte 181 mio. EUR på det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 for at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der skader EU's budget.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Retfærdighed og borgerrettigheder
29/05/2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at modernisere samhørighedspolitikken, som er EU's vigtigste investeringspolitik og et af dets mest konkrete udtryk for solidaritet.

 

Kategori:
Regioner og lokaludvikling
29/05/2018

Ifølge den seneste årlige rapport om den europæiske badevandskvalitet, der offentliggøres i dag, lever 85 % af de badeområder, der er blevet overvåget på tværs af Europa i 2017, op til EU's højeste og strengeste kvalitetsstandarder for vand med klassifikationen "udmærket".

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsorden for Kommissionens møde
29/05/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 29. maj 2018 handle bl.a. om den flerårige finansielle ramme og udgiftsforslag for de enkelte sektorer inden for bl.a. regional og samhørigheds-politik, social samhørighed, uddannelse, kultur, rettigheder og retfærdighed, bekæmpelse af svig, ØMU samt landbrug, klima og miljø + om handel og USA...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Dansk kompensation for befordringspligt til Post Danmark er godkendt
28/05/2018

Kommissionen har konkluderet, at den kompensation for befordringspligt, som den danske stat har ydet til Post Danmark i perioden 2017-2019, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
En europæisk strategi for plast i en cirkulær økonomi
28/05/2018

Med stadig mere og mere skadeligt plastaffald i havene foreslår Kommissionen nye EU-dækkende regler rettet mod de ti engangsplastprodukter, der oftest forekommer på Europas strande og i havet, samt tabte og efterladte fiskeredskaber.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed

Pages