Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Økonomisk sommerprognose
12/07/2018

Væksten forventes fortsat at være solid i 2018 og 2019, nemlig 2,1 % i år og 2 % næste år i både EU og euroområdet.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
11/07/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. juli 2018, som blandt andet skal handle om græsk økonomi, arbejdsprogrammet for 2019 og en række anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at arbejdet fokuseres om de områder, hvor EU skaber merværdi.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
10/07/2018

Tirsdag den 10. juli fremlagde taskforcen om subsidiaritet, forholdsmæssighed og at gøre mindre, men mere effektivt, sin endelige rapport til Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.
 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
hvidvask
09/07/2018

Det nye EU-hvidvaskningsdirektiv træder i kraft i dag efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. De nye regler skal styrke EU’s indsats mod økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
06/07/2018

Sommeren nærmer sig, men inden da skal vi i næste uge have EU-Ukraine topmøde, topmøde mellem EU og Japan og Nato-topmøde, samt en række Råds-møder.
Det er også ugen for fremlæggelse af taskforce-rapport om at gøre mindre, men mere effektivt...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Kommissionen iværksætter offentlig høring om sommertid
05/07/2018

Kommissionen har iværksat en offentlig høring om den omstilling af uret, der foretages to gange om året for at tage højde for det skiftende dagslys.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål, Transport og rejser
04/07/2018

I tilfælde af, at der i relation til en flyvning er lange forsinkelser, er det ikke det luftfartsselskab, som har udlejet det anvendte fly og besætning, men det luftfartsselskab, som har truffet afgørelse om at gennemføre flyvningen, som det påhviler at udbetale kompensation til passagererne...

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed, Retfærdighed og borgerrettigheder
Dom i sag C-473/16 F
04/07/2018

Denne sag omhandler modregning af underskud, der er opstået i et fast driftssted, der er beliggende i Danmark, tilhører et selskab, der er hjemmehørende i Sverige, og er en del af en dansk koncern. De danske myndigheder er af den opfattelse, at dette underskud kun kan fradrages i den selskabsskat, som koncernen skal betale i Danmark, hvis underskuddet ikke kan medregnes ved beregningen af det ikke-hjemmehørende selskabs indkomstopgørelse i henhold til den svenske lovgivning.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Dagsorden for Kommissionens møde
03/07/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 3. juli 2018 handler mest om det netop overstået topmøde samt om formandskabet der nu er overtaget af Østrig...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
02/07/2018

Endnu et topmøde er overstået og Østrig overtager formandskabet for EU.
Andre emner er forbrugerrettigheder og pakkeferier, Polen, Europas fremtid, nye regler om vejtransport, copyright og et par sager ved domstolen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages