Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

/denmark/file/birthdaydoghemerathinkstockwebjpg_dabirthday_dog_hemera_thinkstock_web.jpg

30/12/2016

Repræsentationen er lukket over nytåret og vender tilbage tirsdag den 3. januar 2017

#EUiDK ønsker alle et godt nytår

Kategori: Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/ledningistockphotothinkstockwebjpg_daledning_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Ny Eurobarometers undersøgelse viser at Europæerne anser fortsat immigration og terrorisme for at være EU's største udfordringer, og de bakker stærkt op om Europa-Kommissionens politiske prioriteter.

Kategori: Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/moede-istockphoto-webjpg_damoede-istockphoto-web.jpg

Foto©istockphoto/Thinkstock
Foto©istockphoto/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. december 2016 handlede bl.a. om bekæmpelse af terrofinansiering, styrkelse af Schengeninformationssystemet samt om rapporter om sikkerhedsunionen og om gensidighed på visumområdet...

/denmark/file/national-sikerhedhemerathinkstockwebjpg_danational-sikerhed_hemera_thinkstock_web.jpg

Kommissionen vil styrke Schengeninformationssystemet for bedre at kunne bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet og skærper reglerne til bekæmpelse af terrorfinansiering

Kategori: Retfærdighed og borgerrettigheder

/denmark/file/europa-husett-rolff-webjpg_daeuropa-huset_t-rolff-web.jpg

Mine og hele den Europæiske Unions tanker er med familierne og de pårørende til alle, der blev dræbt eller såret i Berlin. Denne nyhed ryster os endnu mere, eftersom de var kommet for at nyde juletiden, som mange forbinder med indre refleksioner og fred.

/denmark/file/jul-istockphoto-webjpg_dajul-istockphoto-web.jpg

Sidste arbejdsuge i EU er i gang og handler bl.a. om Klima, kemikalier, sundhed, samt om affald og så er der to danske sager ved domstolen!
Onsdag holder Kommissionen sit julemøde om bl.a. terrofinansiering, Schengen, sikkerhedsunionen samt om visum og mødet er dermed også er årets sidste...

Kategori: Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/junckermf-der-webjpg_dajuncker_mf-der-web.jpg

EU's stats- og regeringschefer var til topmøde den 15. december 2016 og skulle  bl.a. tale om migration, sikkerhed, økonomi og unge samt eksterne forbindelser - Konklusioner
Efter topmødet mødtes de 27 ledere til et uformelt for at fastlægge, hvordan Brexitprocessen skal håndteres, når UK har indgivet sin udmeldelse - Erklæring

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

/denmark/file/jean-claudejunckerlarslakkerasmussendonaldtusk-webjpg_dajean-claude_juncker_lars_lakke_rasmussen_donald_tusk-web.jpg

Efter folkeafstemningen i Danmark den 3. december 2015 er vi enige om nødvendigheden af operationelle ordninger, der kan mindske de negative virkninger af Danmarks udtræden af Europol den 1. maj 2017, til fælles gavn for Danmark og resten af Den Europæiske Union i bestræbelserne på at bekæmpe grov og organiseret grænseoverskridende kriminalitet og international terrorisme.

/denmark/file/vindmoelleristockthinkstock-webjpg_davindmoeller_istock_thinkstock-web.jpg

Vindmøller

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's regler om statsstøtte godkendt ændringer til den offentlige finansiering af eksisterende støtteordninger for vedvarende energi i Danmark. Det er op til medlemsstaterne, hvordan de vil finansiere støtteordninger, f.eks. gennem statsbudgettet eller en særlig afgift, så længe det er i overensstemmelse med EU-reglerne.
 

Kategori: Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

/denmark/file/galileo-webjpg_dagalileo-web.jpg

Den 15. december 2016 vil EU's satellitnavigationssystem Galileo begynde at tilbyde sine indledende tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere...

Kategori: Videnskab og teknologi

Pages