Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Varsling om farlige produkter
12/03/2018

Legetøj og biler står øverst på listen over produkter, der konstateres at være farlige fremgår det af Kommissionen's rapport om systemet for hurtig varsling om farlige produkter.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
12/03/2018

I EU handler det i uge 11 bl.a. om kapitalmarkedsunionen, Grækenland, falske nyheder, farlige produkter, nyt skatteudvalg, flytning af EMA, pakkelevering's priser, fødevaresvindel, risici i banksektoren, EU-arbejdstilsynsmyndighed, stål, aluminium, glyphosat, migration, misligholdte lån, ligeløn og ungdomsgarantien...
Og så har vi på torsdag en borgardialog med kommissæren for sundhed og fødevaresikkerhed i Odense!

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Fake News
12/03/2018

En ekspertgruppe har overdraget en rapport Kommissionen, hvori den foreslår en definition på falske nyheder og misinformation og fremlægger en række anbefalinger - bl.a. om øget gennemsigtighed blandt onlineplatforme.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
12/03/2018

Kommissionen har taget et stort skridt i retning at skabe en kapitalmarkedsunion, og det sker ved at fremme alternative finansieringskilder og fjerne hindringer for investeringer på tværs af grænser.
Kapitalmarkedsunionen vil komme alle medlemsstaterne til gode, men vil især styrke Den Økonomiske og Monetære Union ved at fremme privat risikodeling.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
08/03/2018

Torsdag den 8. marts og næste mandag den 12. marts fremlægger Kommissionen en pakke of lovforslag og initiativer som skal styrke det indre marked ved at fremme kapitalen på den Europæiske marked.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Eurobarometer
07/03/2018

En ny eurobarometerundersøgelse viser, at indvandring og terrorisme ifølge danskerne er de to største udfordringer, som EU står over for lige nu.
Det er også områder, hvor et klart flertal ønsker fælleseuropæiske løsninger.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom, Institutionelle spørgsmål
Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
07/03/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018 kommer til at handle om vinterpakken for det europæiske semester, Kapitalmarkedsunionen, Vestbalkan samt om USA mht. stål og aluminium......

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
07/03/2018

Kommissionen har fremlagt sine årlige rapporter om medlemsstaternes økonomier.
Dette er en del af den så kaldte Økonomiske Semester, som har til hensigt at stabilisere økonomierne og få en stabil udvikling.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Dom i sag C-473/16 F
06/03/2018

FIH Erhvervsbank er en dansk bank, der ejes 100% af FIH Holding A/S. I 2009 var FIH som andre banker omfattet af visse foranstaltninger truffet af Danmark med henblik på stabilisering af dets banksektor. I juni og juli 2009 modtog FIH således et kapitalindskud på 1,9 mia. DKK og en statsgaranti på 50 mia. DKK.
 

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
05/03/2018

Denne EUge byder bl.a. på række Rådsmøder, dom i en dansk banksag, terror, kapitalmarkedsunionen, semester-pakke samt handelsrelationerne med USA mht. stål og aluminium...
Og sidst på ugen kommer Margrethe Vestager til København.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages