Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

07/01/2019

Ugen byder på Kommissionens første møde i år om onsdagen og der handler om det nye formandskab, det kommende EP-valg og årets opgaver generelt.
Tirsdag mødes ministrene for almindelige anliggender for bl.a. at tale om prioriteterne for de næste 6 måneder og desinformation. Samme dag besøger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Kommissionen og Elzbieta Bieńkowska. Og så er der også en række sager ved domstolen - bl.a. en om forvaltning af ulve-bestanden i Finland...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
EU i foråret 2019 - det sker...
04/01/2019

Hold fast - det bliver et vildt EU-år -og forår:
Brexit, valg til Europa-Parlamentet hvor vi i Danmark skal vælge 14 medlemmer og senere på året skal en ny Kommission sammensættes, ny formand for Det Europæiske Råd skal findes, et nyt EU-budget skal vedtages og meget-meget mere...
Og så skal vi lige have folketingsvalg herhjemme og flere andre valg i europæiske lande (herunder Finland, Grækenland og Polen).

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Det rumænske formandskab
01/01/2019

Fra den 1. januar 2019 til 30. juni 2019 varetager Rumænien formandskabet for EU og prioriteterne er organiseret omkring fire søjler nemlig: et Europa i konvergens, et mere sikkert Europa, Europa som en stærkere global aktør og et Europa med fælles værdier

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
24/12/2018

Repræsentationen er lukket indtil den 3. januar, men du kan stadig følge med på hverdage via vores app...
Godt nytår fra #EUiDK

Kategori:
Glædelig EU-jul...
21/12/2018

I denne sidste uge inden jul kommer det bl.a. til at handle om fiskerimuligheder for 2019 i Atlanterhavet og Nordsøen, McDonald-skat, bioøkonomiske strategi, Brexit og Storbritanniens udtræden af EU, ren energi og gasdirektivet, CO2-emissionsstandarder for lastbiler, busser,  personbiler og varevogne samt om engangsplast...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
EU i uge 47 - det sker...
19/12/2018

Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union om ca. 100 dage.
På grund af den fortsatte usikkerhed med hensyn til ratifikationsprocessen for udtrædelsesaftalen i Det Forenede Kongerige som aftalt mellem EU og Det Forenede Kongerige den 25. november 2018 og sidste uges opfordring fra Det Europæiske Råd (artikel 50) til at intensivere forberedelsesarbejdet på alle niveauer og med henblik på alle udfald har Europa-Kommissionen i dag påbegyndt gennemførelsen af nødhandlingsplanen i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Flypassagerers boarding pass med stregkode ©shutterstock
19/12/2018

Kommissionen redegør for de fremskridt, der er gjort de seneste 12 måneder hen imod fuld gensidighed på visumområdet med USA, der er det eneste tilbageværende land uden gensidighed på visumområdet.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
19/12/2018

Denne anden evaluering viser, at der er sket forbedringer, men der bør udpeges en fast ombudsperson senest den 28. februar 2019.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Dagsorden for Kommissionens møde
19/12/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 19. december 2018 handler en del om Brexit samt om "privatlivets fred", visa, Italien, Polen og COP24...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
17/12/2018

Parlamentet og Rådet er nået til politisk enighed om strenge regler for dekarbonisering og modernisering af mobilitetssektoren. De blev foreløbig enige om nye CO2-emissionsstandarder for biler og lette varevogne i EU for tiden efter 2020, og emissionerne fra nye biler skal være 37,5 % lavere i 2030 i forhold til 2021, samtidig med at emissionerne fra nye varevogne skal ligge 31 % lavere.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed, Transport og rejser

Pages