Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

14/11/2017

Ifølge generaladvokat Bobek kan Maximilian Schrems påberåbe sig sin forbrugerstatus med henblik på at sagsøge Facebook Ireland ved de østrigske domstole vedrørende privat brug af sin egen Facebook konto.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
10/11/2017

I denne uge handle det bl.a. om forsvar, Paradise Papers, migration, uddannelse, investeringsfonde, ren luft og ugen slutter af med et socialt topmøde i Göteborg samt et uformelt møde mellem de 28 stats- og regeringschefer...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Uddannelse i Europa: Ulighed er stadig en udfordring
09/11/2017

Ifølge 2017-udgaven af Kommissionens tilstandsrapport angående uddannelse, er de nationale uddannelsessystemer ved at blive mere inklusive og effektive. Den bekræfter dog også, at de studerendes uddannelsesniveau hovedsageligt afhænger af deres socioøkonomiske baggrund.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
09/11/2017

Fortsat vækst i en omskiftelig politisk situation...
Kommissionen ser bl.a. lyst på de økonomiske udsigter for Danmarks vedkommende:

 

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
09/11/2017

TV2’s opgave består i at producere og sprede landsdækkende og regionale tv-programmer. Den danske kulturminister har udstedt regler for TV2’s public service-forpligtelser. TV2 blev etableret ved hjælp af rentebærende statslån, og dens virksomhed skulle ligesom DR’s virksomhed finansieres gennem de af alle danske tv-seere betalte licensafgifter. Den danske lovgiver valgte dog, at TV2 til forskel fra DR tillige også skulle have mulighed for at oppebære indtægter fra bl.a. reklamevirksomhed.

Kategori:
Erhvervsliv, Kultur, uddannelse og ungdom, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Retfærdighed og borgerrettigheder
08/11/2017

Kommissionen vil styrke EU's globale førerposition inden for renere køretøje og foreslår nye mål for de gennemsnitlige CO 2-emissioner for nye personbiler og varevogne i EU for at fremskynde omstillingen til lav- eller nulemissionskøretøjer.

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Transport og rejser
Kommissionens møde
08/11/2017

Buxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 8. november 2017 der handler om mobilitet, energi, klima, energieffektive køretøjer, gas, Tyrkiet, Glysophat og Brexit...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2018
07/11/2017

Forud for fiskerimødet i Rådet i december, hvor medlemsstaterne skal nå til enighed om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsøen fremsætter Kommissionen sit forslag til, hvordan der opnås bæredygtige bestande.

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer
06/11/2017

I denne uge handler det bl.a. om bæredygtig brug af pesticider, religiøse ledere, kapitalmarkedsintegration, fiskekvoter i Nordsøen m.m., mobilitet, energi og klima, Brexit, TV2-sagen, økonomiske efterårsprognose samt om handel...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Ligelønsdag
03/11/2017

I dagens Europa ligger kvindernes gennemsnitlige timeløn 16,3 % lavere end mændenes. Den europæiske ligelønsdag markerer den dato, hvor kvinder statistisk set i modsætning til deres mandlige kolleger ikke længere får udbetalt løn.
Ligelønsdagen falder i år på den 3. november

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder

Pages