Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

08/10/2018

I denne uge handler det bl.a. om klimaet, personbilers og varevognes CO2-emissioner, biodiversitet, engangsplast, Brexit, sikkerhed, bioøkonomi, elektronisk bevismateriale, straffesager, tilbagesendelse og EU's budget fremover...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
FN’s klimarapport
08/10/2018

FN’s særlige klimapanel (IPCC) har udsendt sin rapport om virkningerne af den globale opvarmning og globale drivhusgasudledninger. Rapporten giver politikere over hele kloden et stærkt videnskabeligt grundlag for deres bestræbelser for at modernisere økonomien, håndtere klimaændringer, fremme en bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom.

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Uddannelse i Europa: Ulighed er stadig en udfordring
04/10/2018

Den Europæiske Revisionsret har for 11. år i træk sagt god for EU's årsregnskab, som Revisionsretten finder giver et retvisende og pålideligt billede.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Sådan fungerer EU / EU-institutioner
03/10/2018

EU og dets arktiske partnere indgår en skelsættende international og historisk aftale for at forhindre ureguleret erhvervsfiskeri på det åbne hav i Arktis.
Aftalen blev underskrevet i Ilulissat i Grønland.

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer, Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Nye regler om audiovisuelle medier i EU
02/10/2018

De nye regler, der er en del af strategien om det digitale indre marked, baner vejen for mere retfærdige lovgivningsmæssige rammer for hele den audiovisuelle sektor, herunder bl.a. platforme for on-demand-tjenester og videodeling.

Kategori:
Videnskab og teknologi
Kommissionens møde tirsdag den 2. oktober
02/10/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 2. oktober 2018 der bl.a. kommer til at handle om arbejdsprogrammet for 2019...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
01/10/2018

EU i denne uge handler bl.a. om borgerdialog nr. 1.000, fiskeri i Arktis, Brexit, bilers CO2-udledninge, Rumænien, hvidvask, moms, arbejdsprogram-2019 og næste topmøde...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Europæiske sprogdag
26/09/2018

En mangfoldighed af sprog er en af de ting, der kendetegner Europa. Vi har alle et eller flere modersmål, som vi bruger til at udtrykke vores drømme, planer, sorger, idéer og følelser med. Når vi skal formidle noget af det, vi går og brænder for, til andre, så er det nemmest, hvis vi har et fælles sprog, som vi kan bruge til at udveksle tanker og idéer på. Det er en af grundene til, at det er vigtigt at lære sprog.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Det europæiske supercomputersamarbejde
25/09/2018

Danmark blev det 22. land til at underskrive den europæiske erklæring om højtydende databehandling, der har som mål at samle europæiske og nationale ressourcer til at bygge og igangsætte supercomputere af verdensklasse i Europa.

Kategori:
Erhvervsliv, Videnskab og teknologi
Årlig rapport om det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF)
25/09/2018

Årlig rapport om det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) for fødevarer og foder viser, at i alt 3832 meddelelser om fødevare- eller foderrisici blev indrapporteret til Europa-Kommissionen i 2017.

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed

Pages