Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Europæiske sprogdag
26/09/2018

En mangfoldighed af sprog er en af de ting, der kendetegner Europa. Vi har alle et eller flere modersmål, som vi bruger til at udtrykke vores drømme, planer, sorger, idéer og følelser med. Når vi skal formidle noget af det, vi går og brænder for, til andre, så er det nemmest, hvis vi har et fælles sprog, som vi kan bruge til at udveksle tanker og idéer på. Det er en af grundene til, at det er vigtigt at lære sprog. Det gør dig i stand til at blive bedre forstået af andre, der måske ikke forstår dansk, og det er en nøgle til at forstå andres kommunikation, kultur og bevæggrunde. Jo flere sprog vi alle forstår, jo større gensidig forståelse kan man forvente. Europa-Kommissionen har derfor i mange år fejret den europæiske sprogdag den 26. september, og i år er ingen undtagelse.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Salzburg
20/09/2018

Topmødet den 19.-20. september er en del af ledernes dagsorden, og det vil fokusere på indre sikkerhed. Stats- og regeringscheferne vil gøre status over de fremskridt, der er opnået for at opgradere politi- og retssamarbejdet og styrke grænsesikkerheden og modstandsdygtigheden i cyberspace

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
20/09/2018

Denne sag mellem 2M-Locatel A/S (nu i likvidation) og de nationale toldmyndigheder, Skatteministeriet, handler om, hvordan en modtagerboks, som 2M-Locatel importerede fra Kina til Danmark i perioden fra den 21. oktober 2007 til den 8. juli 2010, skal klassificeres i henhold til toldsatserne i den fælles toldtarif.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
EU skærper sin strategi for at styrke forbindelserne mellem Europa og Asien
19/09/2018

Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag vedtaget en fælles meddelelse med EU's vision for en ny og omfattende strategi, der skal styrke forbindelserne mellem Europa og Asien.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Vestager
19/09/2018

Kommissionen har konkluderet, at det ikke var ulovlig statsstøtte, at noget af McDonald's overskud ikke blev beskattet i Luxembourg. Det skyldtes, at det følger den nationale skattelovgivning og dobbeltbeskatningsaftalen mellem Luxembourg og USA.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Dagsorden for Kommissionens møde
19/09/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 19. september 2018 handler bl.a. om Brexit og forbindelserne mellem Europa og Asien...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Dom i sag T-68/15
19/09/2018

HH Ferries I/S, tidligere Scandlines Øresund I/S, er et joint venture, hvoraf 50% ejes af to private selskaber, nemlig det danske selskab HH Ferries Helsingør ApS og det svenske selskab HH Ferries Helsingborg AB, tidligere HH - Ferries Helsingborg AB.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Transport og rejser
Jyrki Katainen-DI
18/09/2018

Kommissæren har travlt under besøget og mødes bl.a. med statsminister Lars Løkke Rasmussen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, finansminister Kristian Jensen, uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, erhvervsminister Rasmus Jarlov og med medlemmer af Folketingets EU-udvalg samt beskæftigelses- og finansudvalgene.

Kategori:
Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
17/09/2018

Første uge efter dette års "State of The Union" og allerede onsdag mødes stats- og regeringscheferne for bl.a. at se på nogle af de tiltag som blev fremlagt i talen Kommissionens formand.
Og så har vi DK-besøg af en række kommissærer og der er også et par danske domstolssager...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
12/09/2018

Kommissionen stiller forslag om de sidste elementer, der skal til for at opnå kompromis om reform på migrations- og grænseområdet...

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Retfærdighed og borgerrettigheder

Pages