Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

/denmark/file/thumbs-uphemerathinkstock-webjpg_dathumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Ny undersøgelse viser en stærk stigning i borgernes positive opfattelse af Den Europæiske Union over hele linjen — fra økonomien til demokratiets tilstand. Dette er de bedste resultater siden Eurobarometerundersøgelsen fra juni 2014, der blev gennemført før Juncker-Kommissionens tiltrædelse. 

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/latestnewssweaterhemera-jpg_dalatest_news_sweater_hemera-.jpg

Hvad der ellers bl.a. sker i EU over sommeren: fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 samt sukkersektoren i EU og nationalt, Iran, Irak, Den Centralafrikanske Republik, Moldova samt EP-afstemning om den næste formand for Kommissionen m.m.

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

/denmark/file/bade-kvinde-comstock-webjpg_dabade-kvinde-comstock-web.jpg

Flere end 85 % af de badevandsområder, der sidste år blev kontrolleret i Europa, levede op til EU's højeste kvalitetskrav for vands renhed og blev i den seneste rapport om europæisk badevandskvalitet betegnet som "udmærket". De resultater, der er offentliggjort i dag, giver et godt fingerpeg om, hvor man finder den bedste badevandskvalitet til sommer.

Kategori: Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/gettyimages-1127078090jpg_dagettyimages-1127078090.jpg

BICC
Copyright: iStock / Getty Images Plus

Europa-Kommissionen har i dag foreslået en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne. Instrumentet vil hjælpe euromedlemsstaterne og andre deltagende medlemsstater med at gøre deres økonomier og euroområdet mere modstandsdygtige gennem støtte til målrettede reformer og investeringer.

/denmark/file/p040729-241479jpg_dap040729-241479.jpg

Kommissionens møde
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. juli 2019, som blandt andet kommer til at handle om sikkerhed og databeskyttelse, bekæmpelse af hvidvask og finansiel stabilitet. 

/denmark/file/gettyimages-126534775jpg_dagettyimages-126534775.jpg

Verdens skove
Copyright: iStock / Getty Images

Kommissionen har i dag fremlagt en række tiltag som skal beskytte og genskabe verdens skove. Pakken, som søger at minimere den effekt, som forbruget i EU har, på skovrydning og skovforringelse, fremmer blandt andet bæredygtig finansiering, bedre anvendelse af jord og ressourcer, bæredygtig jobskabelse og styring af forsyningskæder samt målrettet forskning og dataindsamling.

Kategori: Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/p002132009hjpg-0_dap002132009h.jpg

Rule of Law
Copyright: Den Europæiske Union

Som svar på en bekymrende tendens i flere medlemslande til at ignorere EU’s grundlæggende værdier tager Kommissionen nu initiativ til at beskytte og styrke retsstaten gennem øget dialog, overvågning og håndhævelse. Fremover vil Kommissionen løbende sikre, at alle medlemslande overholder principperne om uafhængige domstole, lighed for loven, effektiv bekæmpelse af korruption, frie medier og et velfungerende civilsamfund, som mere end 80 % af europæerne ifølge en meningsmåling tillægger afgørende betydning.

/denmark/file/canada-stockbytejpg_dacanada-stockbyte.jpg

EU/Canada
copyright: Stockbyte

EU's og Canadas ledere mødes i dag og i morgen i Montreal for at intensivere forbindelserne mellem EU og Canada og drøfte fremtidige samarbejdsområder.

/denmark/file/p040692-410153jpg_dap040692-410153.jpg

Ursula von der Leyen i Europa-Parlamentet

Den 16. juli 2019 valgte Europa-Parlamentet Ursula von der Leyen til kommende formand for Europa-Kommissionen. Hun er den første kvinde, der er blevet valgt til denne post. 

/denmark/file/moedebord-gettyimagesjpg-0_damoedebord-gettyimages.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. juli 2019 som især tager retsstatsprincippet under behandling 

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages