Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Det Europæiske Råd i Bruxelles
28/06/2018

EU's stats- og regeringschefernes topmøde den 28.-29. juni 2018 kommer bl.a. til at handle om migration, sikkerhed og forsvar, beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne, innovation og det digitale Europa, det fremtidige EU-budget og forbindelserne udadtil...

 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
27/06/2018

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 27. juni 2018 forligger endnu ikke, men kommer bl.a til at handle en del om det kommende topmøde...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
24/06/2018

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker indkalder til et uformelt arbejdsmøde om migration og asyl på søndag i Bruxelles. Formålet er sammen med en gruppe stats- og regeringschefer fra interesserede medlemsstater at finde løsninger på de foreliggende problemer forud for det kommende møde i Det Europæiske Råd.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Retfærdighed og borgerrettigheder
Dom i sag C-473/16 F
21/06/2018

Fidelity Funds er investeringsforeninger for kollektive investeringer i værdipapirer. De er hjemmehørende i henholdsvis Luxembourg og Storbritannien, hvor de er undergivet kontrol. Dette betyder, at deres aktivitet kræver tilladelse fra hjemlandets tilsynsmyndighed, som har udstedt et såkaldt EU-pas til dem. Dette pas giver dem ret til at markedsføre deres aktiviteter og ydelser i andre EU-medlemsstater.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Kommissionens møde onsdag den 20. juni 2018
20/06/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. juni 2018 handle bl.a. om næste uges topmøde, Grækenlands økonomiske situation, forhandlingerne med Storbritannien samt om retsstatsprincippet i Polen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
19/06/2018

I denne EUge handler det bl.a. om Grækenlands økonomiske situation, forhandlingerne med Storbritannien, retsstatsprincippet i Polen samt om migration og asyl ...
Andre emner er fiskeri i 2019, landbruget efter 2020, handel med USA, frihandel med Australien og New Zealand, koordinering af sociale sikringsordninger samt om balancen mellem arbejdsliv og privatliv for fædre m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
14/06/2018

Folkemødet 2018 var igen med deltagelse af #EUiDK - og det var stort...!
Vi var på Cirkuspladsen den 14.-17. juni og programmet kan ses nedenfor:

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Dagsorden for Kommissionens møde
12/06/2018

Strasbourg - Dagsorden for Kommissionens møde den 12. juni 2018 handlede bl.a. om den flerårige finansielle ramme med udgiftsforslag for de sidste sektorer, forsvar, asyl og migration, naboskabspolitik, Grønland og Danmark, nukleare anlæg, hav- og fiskeri, hybride trusler og sikkerhedsunion samt om G7, banksektoren samt om den finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
27 mio. euro til sociale virksomheder i Danmark
11/06/2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte 1,26 mia. EUR til det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020 for at kunne tilbyde endnu flere muligheder.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
11/06/2018

I denne uge tager EU til folkemøde på Bornholm!
Inden da står den bl.a. på forsvar, asyl og migration, naboskabspolitik, Grønland og Danmark, nukleare anlæg, hav- og fiskeri, hybride trusler og sikkerhedsunion samt om G7, banksektoren samt om den finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål

Pages