Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Eurotopmøde den 14. december
14/12/2018

EU-lederne drøftede fredag den 14. december 2018 bl.a. reformen af Den Økonomiske og Monetære Union på grundlag af en rapport fra Eurogruppen.
Erklæring...

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Jean-Claude og Theresa May
13/12/2018

EU's stats- og regeringschefernes topmøde i Bruxelles den 13-14. december 2018 handlede bl.a. om EU's langsigtede budget, det indre marked, migration og eksterne forbindelser samt bekæmpelse af desinformation og Brexit...
Topmøde-konklusioner

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Dom i sag C-473/16 F
13/12/2018

Retten har i dag afsagt dom i sagerne T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line mod Kommissionen.
Scandlines og Stena Line har anlagt sag mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionens afgørelse af 23. juli 2015 om Statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) – vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt annulleres.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
12/12/2018

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har godkendt den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
12/12/2018

EU-gennemsnittet dækker fortsat over store forskelle mellem medlemsstaterne. I 2016 udgjorde udgifterne til social beskyttelse mindst 30 % af BNP i Frankrig (34 %), Finland og Danmark (begge 32 %) samt i Østrig, Belgien, Italien, Sverige og Nederlandene (alle 30 %).

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
Eurobarometer
11/12/2018

Et Europa, der lytter: Kommissionen har offentliggjort en statusrapport om borgerdialogerne og borgerhøringer forud for Det Europæiske Råd.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
11/12/2018

Kommissionen har tirsdag den 11. december 2018 offentliggjort  den 17. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Dagsorden for Kommissionens møde
11/12/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 11. december 2018 der bl.a. handler om sikkerhedsunionen, COP24, regeringskonferencen i Marrakesh, EU-Japan-handelsaftalen, det kommende topmøde og eurotopmøde samt sandsynligvis Brexit...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
10/12/2018

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt Equinor Refining Norway AS's køb af Danske Commodities A/S.
Danske Commodities er et uafhængigt handelshus, der specialiserer sig i fysisk og finansiel handel med elektricitet og gas.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Juncker og Rasmussen
07/12/2018

Årets sidste topmøde og i Polen er klimakonferencen stadig i fuld gang!
Andre emner bliver bl.a. Brexit, dom i Brexit-sagen og i Scandlines/Stena Line sagerne , retsstatsprincippet i Polen, respekten for EU's værdier i Ungarn samt nærhedsprincippet og så skal statsminister Lars Løkke Rasmussen på besøg hos Juncker...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

Pages