Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Carlos Moedas
27/02/2018

Tirsdag den 27. februar er der i København borgerdialog med EU's forskningskommissær Carlos Moedas og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind...

Kategori:
Videnskab og teknologi
Stats- og regeringschefernes uformelle møde
23/02/2018

Deltagerne er EU27/alle undtagen UK og de vigtigste punkter på dagsordenen bliver EP´s sammensætning efter valget i 2019, tværnationale lister samt hvordan EU udnævner til topposter, herunder de såkaldte spidskandidater...
 

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Dom i sag C-473/16 F
22/02/2018

Koppers Denmark fremstiller på sit anlæg i Nyborg en række produkter gennem raffinering og destillering af stenkulstjære, herunder solvent, der udgør ca. 3-4% af produktionen. Solvent er det eneste af de produkter, der produceres på Koppers Denmarks anlæg i Nyborg, der anvendes af selskabet som brændsel, og som dermed i princippet er pålagt energiafgifter. De andre produkter anvendes – selv om de kan bruges som brændsel – ikke på denne måde og er derfor ikke pålagt energiafgifter.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Jean-Claude Juncker og Clara Martinez Alberola
21/02/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. februar 2018 der bl.a. handler om fredagens uformelle topmøde om div.  interinstitutionelle spørgsmål og EU's fremtidige budget samt om konkurrence og  Sahel-konferencen...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
19/02/2018

Fredag i denne uge mødes stats- og regeringschefernes for bl.a. at tale om div. institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme.
Inden da står den i EU på bankunionen,  bioøkonomiske strategi og proteinplan, bæredygtig finansiering og udbud, industridag og Sahel samt en række afgørelser fra domstolen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Demokratiske ændringer
14/02/2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 har Kommissionen i dag fremlagt forslag til en række praktiske foranstaltninger, der skal gøre EU's arbejde mere effektivt og forbedre forbindelsen mellem EU-institutionernes ledere og borgerne.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Jean-Claude Juncker
14/02/2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 opstiller Europa-Kommissionen forskellige valgmuligheder – og deres finansielle konsekvenser – for et nyt og moderne langsigtet EU-budget, der skaber effektive resultater inden for prioriteterne efter 2020.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Dagsorden for Kommissionens møde
14/02/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 14. februar 2018. På deres møde skal kommissærerne blandt andet forberede det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 23. februar og tage stilling til et nyt borgerinitiativ.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
12/02/2018

I denne uge kommer det bl.a. til at handle om flerårige finansielle ramme efter 2020, EP-sammensætning efter valget i 2019, tværnationale lister samt om EU's topposter og spidskandidater, Gymnich og næste topmøde...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
NATUREMAN
08/02/2018

NATUREMAN – Landmanden som en forvalter af natur: mod en gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-områder ved at gøre naturforvaltning til en forsvarlig del af landbrug

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer

Pages