Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

/denmark/file/p002132009hjpg-0_dap002132009h.jpg

Rule of Law
Copyright: Den Europæiske Union

Som svar på en bekymrende tendens i flere medlemslande til at ignorere EU’s grundlæggende værdier tager Kommissionen nu initiativ til at beskytte og styrke retsstaten gennem øget dialog, overvågning og håndhævelse. Fremover vil Kommissionen løbende sikre, at alle medlemslande overholder principperne om uafhængige domstole, lighed for loven, effektiv bekæmpelse af korruption, frie medier og et velfungerende civilsamfund, som mere end 80 % af europæerne ifølge en meningsmåling tillægger afgørende betydning.

/denmark/file/canada-stockbytejpg_dacanada-stockbyte.jpg

EU/Canada
copyright: Stockbyte

EU's og Canadas ledere mødes i dag og i morgen i Montreal for at intensivere forbindelserne mellem EU og Canada og drøfte fremtidige samarbejdsområder.

/denmark/file/p040692-410153jpg_dap040692-410153.jpg

Ursula von der Leyen i Europa-Parlamentet

Den 16. juli 2019 valgte Europa-Parlamentet Ursula von der Leyen til kommende formand for Europa-Kommissionen. Hun er den første kvinde, der er blevet valgt til denne post. 

/denmark/file/moedebord-gettyimagesjpg-0_damoedebord-gettyimages.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. juli 2019 som især tager retsstatsprincippet under behandling 

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

/denmark/file/latestnewssweaterhemera-jpg_dalatest_news_sweater_hemera-.jpg

Hvad der ellers bl.a. sker i EU over sommeren: fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 samt sukkersektoren i EU og nationalt, Iran, Irak, Den Centralafrikanske Republik, Moldova samt EP-afstemning om den næste formand for Kommissionen m.m.

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

/denmark/file/strand-gettyimagesjpg_dastrand-gettyimages.jpg

Økonomisk prognose — sommer 2019
copyright

Den europæiske økonomi ventes i 2019 at vokse for syvende år i træk med fremgang i alle EU-landene. Væksten i eurolandene var i årets første kvartal stærkere end ventet takket være en række midlertidige forhold, bl.a. den milde vinter og et opsving i bilsalget. Væksten blev også styrket af finanspolitiske foranstaltninger, som har øget husholdningernes disponible indkomst i adskillige EU-lande.

Kategori: Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

/denmark/file/dom6-istock-thinkstock-webjpg_dadom6-istock-thinkstock-web.jpg

Dom i sag C-473/16 F
©

Sagen drejer sig om A, der er en i Tyrkiet født tyrkisk statsborger, som den 24. maj 1993 giftede sig med B, der ligeledes er tyrkisk statsborger. Ægteparret fik fire børn, som blev født i Tyrkiet, inden A og B blev skilt den 24. juni 1998. Den 7. januar 1999 giftede B sig med en tysk statsborger, der var bosiddende i Danmark. B fik i sin egenskab af ægtefælle til en unionsborger opholdstilladelse i Danmark med virkning fra den 6. juli 1999. I 2006 fik han tidsubegrænset opholdstilladelse - 

/denmark/file/domstolens-dom-i-sag-c-8918_daDomstolens dom i sag C-89/18 A

Kategori: Retfærdighed og borgerrettigheder

/denmark/file/moedebord2-gettyimagesjpg_damoedebord2-gettyimages.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde den 25. juni
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 10. juli 2019 handle bl.a. om den økonomiske sommer prognose samt om Ukraine og Tyrkiet...

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

/denmark/file/ukraine-gettyimagesjpg_daukraine-gettyimages.jpg

EU og Ukraine topmøde
copyright

Det 21. bilaterale topmøde mellem Den Europæiske Union og Ukraine fandt sted i Kiev mandag den 8. juli 2019.
Et vigtigt punkt på dagsordenen var fremskridt i forhold til reform, som Ukraine har nået med støtte fra EU.

Kategori: Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik

/denmark/file/latestnewssweaterhemera-jpg_dalatest_news_sweater_hemera-.jpg

EUge 28 byder bl.a. på trivselsøkonomi, en ren planet, EU-Ukraine topmøde, EU-budgettet for 2021-2027 og den franske nationaldag samt en række domstolssager...

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages