Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Dagsorden for Kommissionens møde
20/03/2019

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 20. marts 2019 foreligger endnu ikke...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
14/03/2019

EU-Domstolens Generaladvokat Giovanni Pitruzzella har fremsat forslag til afgørelse i sag C-89/18 A.
Sagen drejer sig om A, der er en i Tyrkiet født tyrkisk statsborger, som den 24. maj 1993 giftede sig med B, der ligeledes er tyrkisk statsborger.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Kommissær Gabriel overrækker WiFi4EU-vouchers
14/03/2019

Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, kommer torsdag den 14. marts 2019 til København for bl.a. at deltage i det digitale topmøde 2019.

Kategori:
Videnskab og teknologi
Forbindelserne mellem EU og Kina
12/03/2019

Kommissionen evaluerer sine forbindelser med Kina og foreslår 10 foranstaltninger.
På baggrund af Kinas voksende økonomiske magt og stigende politiske indflydelse evaluerer Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Kina og de dermed forbundne muligheder og udfordringer.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Dagsorden for Kommissionens møde
12/03/2019

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 12. marts 2019 handler bl.a. om EU-Kina samt om Brexit og de seneste udvikling i forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Theresa May på besøg
11/03/2019

Jean-Claude Junckers bemærkninger efter mødet med premierminister Theresa May i Europa-Parlamentet i Strasbourg mandag aften den 11. marts 2019:

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
11/03/2019

Igen-igen handler det en del om Brexit, men også om andre ting så som: lægemidler i miljøet, cybersikkerhedstrusler, Rusland, punktafgifter på alkohol og skat på digitale tjenester, EU-Kina og kapitalmarkedsunionen, Syrien samt en række domstols-sager - og så får vi besøg af Mariya Gabriel er i København...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
08/03/2019

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt Total Holdings USA. Inc.'s ("Total") køb af Chevron Denmark Inc. Begge firmaer er baserede i USA. Chevron Denmark er aktiv inden for efterforskning og fremstilling af råolie og naturgas fra den danske del af Nordsøen. Total er en internationalt integreret energiproducent og -leverandør, som er aktiv inden for alle sektorer i olie- og gasindustrien på verdensplan.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
07/03/2019

Kommissionen har i dag truffet yderligere foranstaltninger i traktatbrudssagerne mod Danmark og 25 andre medlemsstater for at sikre den fulde gennemførelse af EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Kategori:
Erhvervsliv, Beskæftigelse og sociale rettigheder
Plaststrategi
07/03/2019

Kommissionen opfordrer bl.a. Danmark til at overholde forpligtelserne vedrørende rapportering om havområdernes miljøtilstand som fastsat i havstrategirammedirektivet...

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer, Miljø, forbrugere og sundhed

Pages