Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

/denmark/file/europahuset-fotot-rolffjpg_daeuropahuset-fotot-rolff.jpg

Europa-Huset
copyright

Som konsekvens af, at de danske myndigheder har skærpet deres anbefalinger i forhold til Coronavirus/covid-19, er der foreløbigt lukket for adgang til Europa-Huset!

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/raadet-gettyimagesjpg_daraadet-gettyimages.jpg

DER
copyright

EU's ledere skal mødes fysisk i Bruxelles 17. og 18. juli for at drøfte genopretningsplanen som reaktion på covid-19-krisen og et nyt langsigtet EU-budget.

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/healthcare-1182619271jpg_dahealthcare-1182619271.jpg

EU’s sundhedsberedskab
copyright

Den endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 15. juli 2020 foreligge endnu ikke, men kommer bl.a. til at handle om EU’s sundhedsberedskab, beskatning til støtte af genopretningsstrategien, og den seneste udenrigspolitiske udviklinger.

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

I uge 29 er der en lang række møder i Rådet og på Kommissionen møde onsdag kommer det bl.a. til at handle om EU’s sundhedsberedskab ved fremtidige covid-19-udbrud.

/denmark/file/vindenergi-gettyimagesjpg_davindenergi-gettyimages.jpg

Off-shore-vindenergi
copyright

For at blive klimaneutral inden 2050 skal Europa omlægge sit energisystem, hvorfra 75 % af EU's drivhusgasemissioner stammer. EU's strategier for energisystemintegration og brint, der blev vedtaget i dag, vil bane vejen for en mere effektiv og sammenkoblet energisektor styret af det dobbelte mål om en renere planet og en stærkere økonomi.

Kategori: Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/okonomisk-prognose-sommer2020-gettyimagesjpg_daokonomisk-prognose-sommer2020-gettyimages.jpg

Økonomisk prognose - sommer 2020
copyright

På trods af den hurtige og omfattende politiske reaktion både på EU-plan og på nationalt plan vil EU's økonomi opleve en dyb recession i år som følge af coronaviruspandemien. Da ophævelsen af nedlukningsforanstaltningerne forløber mere gradvist end antaget i forårsprognosen, vil indvirkningen på den økonomiske aktivitet i 2020 være større end forventet.

Kategori: Økonomi, finansiering, skat og konkurrence

/denmark/file/eugreendealjpg_daeugreendeal.jpg

EU Green Deal
copyright

Endelige dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 8. juli 2020 der bl.a. handler om EU-strategi for integration af energisystemer og Brintstrategi for et klimaneutralt Europa

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

Det tyske rådsformandskab foregår under mottoet “sammen om Europas genopretning”. De 27 EU-medlemsstaters justitsministre vil med disse ord in mente mødes mandag for at diskutere nogle af udfordringerne ved covid-19-pandemien

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/radioaktivt-affald-gettyimagesjpg_daradioaktivt-affald-gettyimages.jpg

Radioaktivt affald
copyright

Kommissionen har besluttet at udstede begrundede udtalelser til Bulgarien, Danmark, Grækenland, Litauen, Polen og Rumænien, fordi de ikke har vedtaget nationale programmer for håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med direktivet om brugt nukleart affald og radioaktivt affald (Rådets direktiv 2011/70/Euratom), og den har desuden besluttet at udstede endnu en begrundet udtalelse til Rumænien for manglende korrekt gennemførelse af visse bestemmelser i nævnte direktiv.

Kategori: Miljø, forbrugere og sundhed, Retfærdighed og borgerrettigheder

/denmark/file/skov-gettyimagesjpg_daskov-gettyimages.jpg

Skov
copyright

Kommissionen anmoder Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Malta, Nederlandene, Spanien, Slovakiet, Slovenien og Sverige om at sikre, at deres nationale lovgivning giver mulighed for, at alle kategorier af fysiske og juridiske personer som omtalt i artikel 12, stk. 1, i miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF) kan kræve, at de kompetente myndigheder træffer forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger for miljøskader.

Kategori: Miljø, forbrugere og sundhed, Retfærdighed og borgerrettigheder

Pages