Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

12/09/2018

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker holder den årlige tale om "Unionens Tilstand" kl. 9:00 den 12. september 2018 i Europa-Parlamentet i Strasbourg. I talen gør Kommissionsformanden status over det forløbne år og fremlægger Kommissionens prioriteter og retningen for EU i de kommende 12 måneder.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Borgerdialog om EU's nye udviklingspolitik
29/08/2018

Kommissionen fremlagde den 14. juni 2018 en samlet pakke for EU’s eksterne instrumenter efter 2020. Her foreslås bl.a. sammenlægning af en række eksisterende instrumenter til et fælles Instrument for Naboskab, Udvikling og Internationalt samarbejde (NDICI). Instrumentet vil ud over det nuværende udviklingsinstrument (DCI) og naboskabsinstrumentet (ENI) samt en række mindre instrumenter bl.a. også omfatte en inkorporering af den europæiske udviklingsfond (EUF).

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
14/08/2018

Den Europæiske Investeringsbank har indgået en låneaftale på 600 mio. DKK (81 mio. EUR) med Københavns Lufthavn (CPH) og fortsætter herved det langvarige samarbejde. Finansieringen vil blive anvendt til at øge kapaciteten for passagerne i terminalerne.

Kategori:
Erhvervsliv, Transport og rejser
Bavarian Nordic
09/08/2018

Den Europæiske Union støtter biotekselskabet Bavarian Nordic med et lån på 30 mio. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Lånet er garanteret inden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er kernen i investeringsplanen for Europa, hvor EIB er Europa-Kommissionens strategiske samarbejdspartner.

Kategori:
Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Horisont 2020
09/08/2018

Kommissionen vil støtte 14 førsteklasses projekter, så deres innovative ideer hurtigere kan blive markedsført under Det Europæiske Innovationsråds (EIC) pilotordning om en hurtig vej til innovation.

Kategori:
Erhvervsliv
01/08/2018

Europa: et kontinent med mange tusinde års historie, en rig kulturarv og nogle af verdens smukkeste landskaber. Der er meget at opdage og udforske, og med EU er det blevet lettere at rejse i Europa.

Kategori:
Transport og rejser
Jean-Claude Juncker besøger Det hvide Hus
25/07/2018

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker mødtes onsdag med USAs præsident, Donald Trump, i Washington for at diskutere emner af fælles interesse, herunder ikke mindst det transatlantiske handelssamarbejde.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Reddede migranter sættes i land ved Lampedusa
24/07/2018

Efter opfordringen fra EU's ledere på Det Europæiske Råds møde i juni kommer Kommissionen i dag med en nærmere redegørelse for konceptet kontrollerede centre og de kortsigtede foranstaltninger, der vil kunne træffes for at forbedre behandlingsprocessen for migranter, der sættes i land i EU.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Retfærdighed og borgerrettigheder
Skovbrande: EU koordinerer den største indsats nogen sinde i Sverige
23/07/2018

Kommissionen har hjulpet med at kanalisere en rekordstor bistand til Sverige, så de hidtil uset voldsomme svenske skovbrande kan bekæmpes. Indtil nu er der blevet tilbudt 7 brandslukningsfly, 7 helikoptere, 60 køretøjer og mere end 340 beredskabsfolk gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme takket være Italien, Frankrig, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal, Polen og Østrig.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Stærkt EU-partnerskab med Grønland
20/07/2018

Neven Mimica, der er kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, mødtes i dag med Vivian Motzfeldt, Grønlands naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, for at diskutere forbindelserne mellem EU og Grønland i lyset af EU's næste langsigtede budget. I forslaget til den flerårige finansielle ramme vil en ny associeringsafgørelse beskrive Unionens forbindelser med oversøiske lande og territorier, herunder Grønland.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Institutionelle spørgsmål

Pages