Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

ASEM-topmøde
18/10/2018

12. Asien-Europa-møde (ASEM) finder sted 18.-19. oktober 2018 i Bruxelles og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, vil lede topmødet og formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, vil også repræsentere EU på topmødet.

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Det Europæiske Råd i Bruxelles
17/10/2018

De 27 stats- og regeringschefer mødes allerede onsdag aften for at tale om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige og Brexit...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
17/10/2018

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 17. oktober 2018 kommer bl.a til at handle om denne uges topmøde...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
12/10/2018

Efterårsferie - ikke i EU - her står den på topmøde inkl. Brexit m.m.
Andre emner i uge 42: Makedonien, Venezuela, cybertrusler og manipulation, Østersøfiskeri næste år, svinepest og sukker, retsstatsprincippet i Polen samt ASEM- og EU-Sydkorea-topmøde...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
EU flager på halv stang...
12/10/2018

På grund af den alvorlige oversvømmelse, der har ramt De Baleariske Øer og forårsaget mange dødsfald og store skader, har den spanske regering besluttet, at der skal være tre dages landesorg.

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
12/10/2018

Kommissionen har under EU's statsstøtteregler godkendt en udvidelse af den nuværende danske tonnageskatteordning, så den vil omfatte flere typer af skibe. Det vil skabe incitament til at registrere skibe i Europa og bidrage til sektorens konkurrenceevne på verdensplan uden at fordreje konkurrencen.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
11/10/2018

Kommissionen fremlagt en handlingsplan til udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi til gavn for Europas samfund, miljø og økonomi.

Kategori:
Erhvervsliv, Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Videnskab og teknologi
 Kommissionens møde onsdag den 10. oktober 2018
10/10/2018

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 10. oktober 2018 handler bl.a. om Brexit og sikkerhedsunionen...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
10/10/2018

Kommissionen har fremlagt en rapport om de fremskridt, der er gjort i retning af en ægte, effektiv sikkerhedsunion og tilskynder Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigst muligt at færdiggøre deres arbejde med de prioriterede sikkerhedsinitiativer.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Black scabbardfish
09/10/2018

Kommissionen har foreslået samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for et antal arter i 2019 og 2020 for at forsøge at genetablere bestande af dybhavsfisk i det nordøstlige Atlanterhav.
Bestandene af de fleste dybhavsarter er meget skrøbelige og tager lang tid inden de er udvoksede.

Kategori:
Landbrug, fiskeri og fødevarer

Pages