Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

/denmark/file/europahuset-fotot-rolffjpg_daeuropahuset-fotot-rolff.jpg

Europa-Huset
copyright

Som konsekvens af, at de danske myndigheder har skærpet deres anbefalinger i forhold til Coronavirus/covid-19, er der foreløbigt lukket for adgang til Europa-Huset!

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

Aktivitetsniveauet i EU-institutionerne hen over sommeren er sædvanligvis ikke særligt højt, men vi kommer tilbage på fuld kraft sidst i august. Pludselige ændringer vil blive annonceret her.

/denmark/file/narkotikaogulovligeskydevaabengettyimagesjpg_danarkotika_ogulovlige_skydevaaben_gettyimages.jpg

Gennemførelse af sikkerhedsunionen
copyright

Kommissionen fremlægger i dag tre straksinitiativer med henblik på at gennemføre strategien for sikkerhedsunionen: en EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af misbrug af børn, en ny EU-narkotikadagsorden og -handlingsplan og en EU-handlingsplan om ulovlig handel med skydevåben.

Kategori: Retfærdighed og borgerrettigheder

/denmark/file/okonomiskgenopretning-1216796344jpg_daokonomiskgenopretning-1216796344.jpg

Økonomisk genopretning
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde fredag den 24. juli 2020 handler bl.a. om strategi for sikkerhedsunionen og økonomisk genopretning efter covid-19-krisen.

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/approved-gettyimagesjpg_daapproved-gettyimages.jpg

approved
copyright

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning med en beløbsramme på 1,1 mia. DKK (ca. 148 mio. EUR), der kompenserer for omsætningstab som følge af coronavirusudbruddet i turist- og rejserelaterede sektorer.

Kategori: Erhvervsliv, Økonomi, finansiering, skat og konkurrence, Miljø, forbrugere og sundhed

/denmark/file/flaggettyimagesjpg_daflaggettyimages.jpg

Flag
copyright

Tidligt tirsdag morgen blev Det Europæiske Råd enige om en historisk aftale om den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 og et genopretningsinstrument, som skal genoprette medlemsstaternes økonomier, som er blevet hårdt ramt af covid-19.

Kategori: Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU - det sker...
copyright

I denne uger er der udover Kommissionens møde fredag en hel række videokonferencer mellem ministrene i Rådet...

/denmark/file/p035425002401-204064jpg_dap035425002401-204064.jpg

ECJ
copyright

Domstolen fastslår, at afgørelse 2016/1250 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU’s og USA’s værn om privatlivets fred, er ugyldig.

/denmark/file/curiajpg_dacuria.jpg

General Court of the European Union
copyright

Rettens dom i dag annullerer Kommissionens afgørelse fra august 2016 om, at Irland ydede Apple ulovlig statsstøtte gennem selektive skattelettelser. Kommissionen vil nøje nærlæse dommen og overveje mulige næste skridt.

/denmark/file/taxpackage-gettyimagesjpg_dataxpackage_-_gettyimages.jpg

Fair og enkel beskatning
copyright

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en ambitiøs ny skattepakke, der skal sikre, at EU's skattepolitik støtter Europas økonomiske genopretning og langsigtede vækst. Pakken bygger på de to søjler rimelighed og simplicitet. 

Pages