Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Horisont 2020
23/11/2017

Torsdag den 23. november holder den økonomiske rådgivere på EU-Kommissionens kontor i Danmark et fælles konferens sammen med sin kollega på Representationen i Lissabon.

Kategori:
Socialt topmøde i Göteborg
17/11/2017

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, var sammen med Europa-Kommissionens formand,  Jean-Claude Juncker, vært for et socialt topmøde i Göteborg den 17. november 2017, hvor der blev sat fokus på fair jobs og vækst.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder
Margrethe Vestager
17/11/2017

Fredag den 17. november er kommissæren i København og er bl.a. hovedtaler ved DJØF's udviklingskonference om fremtiden for Europa og den sociale søjle, hovedtaler ved konnferencen "30 år med Erasmus +: Status og fremtidsudsigter ", som Uddannelses- og Forskningsministeriet er vært for, og holder hovedtale om bankunion og konkurrence på et møde i Finansrådet.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
15/11/2017

Kommissionen har fremlagt en statusrapport over den udvikling, der er sket med den europæiske dagsorden for migration. Rapporten samler alle dagsordenens dele og fokuserer på de fremskridt, der er sket siden september, og kortlægger de områder, hvor der er brug for en yderligere indsats.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
Jean-Claude Juncker og Michel Barnier
14/11/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. november 2017 kommer bl.a. til at handle om migration, uddannelse, Bulagrien og Rumænien samt om det europæiske semester og efterårspakken......

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
14/11/2017

Debatten om Europas fremtid er i fuld gang, og Kommissionen har præsenteret sin vision for, hvordan vi kan skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025 - Kommissionens bidrag til topmødet i Göteborg (17. november 2017)  

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
14/11/2017

En tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, kan have en opholdsret i den medlemsstat, hvori den nævnte unionsborger har haft ophold inden at have erhvervet statsborgerskab i denne medlemsstat ud over sit oprindelige statsborgerskab.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
14/11/2017

Ifølge generaladvokat Bobek kan Maximilian Schrems påberåbe sig sin forbrugerstatus med henblik på at sagsøge Facebook Ireland ved de østrigske domstole vedrørende privat brug af sin egen Facebook konto.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
10/11/2017

I denne uge handle det bl.a. om forsvar, Paradise Papers, migration, uddannelse, investeringsfonde, ren luft og ugen slutter af med et socialt topmøde i Göteborg samt et uformelt møde mellem de 28 stats- og regeringschefer...

Kategori:
Institutionelle spørgsmål
Uddannelse i Europa: Ulighed er stadig en udfordring
09/11/2017

Ifølge 2017-udgaven af Kommissionens tilstandsrapport angående uddannelse, er de nationale uddannelsessystemer ved at blive mere inklusive og effektive. Den bekræfter dog også, at de studerendes uddannelsesniveau hovedsageligt afhænger af deres socioøkonomiske baggrund.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom

Pages