Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Dagsorden for Kommissionens møde
12/02/2019

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 12. februar. På deres møde skal kommissærerne blandt andet drøfte programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, foranstaltninger til sikring af jernebanetransport i forbindelse med et no-deal Brexit og et nyt borgerinitiativ om e-cigaretter.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
08/02/2019

I uge 7 handler det i EU bl.a. om sikkerhedsforanstaltninger på receptpligtig medicin, vinterprognose og ØMU'en, transportbetingelser for dyr og medicinsk cannabis samt om afstemning med kvalificeret flertal på visse områder af EU's skattepolitik og EU's budget...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Fælles erklæring fra kommissionsformand Juncker og premierminister May
07/02/2019

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og premierminister Theresa May mødtes i dag for at diskutere de næste skridt i Det Forenede Kongeriges (UK) udtræden af EU.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Vinterprognose
07/02/2019

Den europæiske økonomi ventes i 2019 at vokse for syvende år i træk med fremgang i alle medlemsstater. Den samlede vækstrate forventes at blive moderat i forhold til de seneste års høje vækstrater, og prognosen er behæftet med stor usikkerhed.

Kategori:
Økonomi, finansiering, skat og konkurrence
Dom i sag C-473/16 F
07/02/2019

Under visse omstændigheder kræver EU-retten ikke, at en person udøver lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for dér at have ret til familieydelser til sine børn.

Kategori:
Beskæftigelse og sociale rettigheder, Retfærdighed og borgerrettigheder
Astrid (til højre) og Katinka (til venstre) blev hyldet under dagens morgensamling, hvor Jens Johansen overrakte blomster til dem begge.
07/02/2019

Astrid Sloth Larsen fra Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød har netop vundet Europa-Kommissionens pris som Danmarks bedste unge oversætter. Hun går på gymnasiets bioteknologilinje og har en stærk naturvidenskabelig interesse, der dog ikke har afholdt hende fra også at være skrap til sprog.

Kategori:
Kultur, uddannelse og ungdom
Pia Ahrenkilde Hansen
06/02/2019

Kommissionen har, med virkning fra den 16. marts 2019, udnævnt den nuværende vicegeneralsekretær Pia Ahrenkilde Hansen til generaldirektør for kommunikationsafdelingen (GD for Kommunikation) - som den første kvinde på denne post.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
Sikker adgang til sundhedsoplysninger på tværs af grænserne
06/02/2019

Kommissionens har fremlagt en henstilling vedrørende et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler...

Kategori:
Miljø, forbrugere og sundhed
Dagsorden for Kommissionens møde
06/02/2019

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. februar 2019 handler bl.a. om udveksling af elektroniske patientjournaler, kommissærers deltagelse i valgkamp, økonomiske vinterprognose og div. konkurrence-sager...

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner, Institutionelle spørgsmål
05/02/2019

Kommissionen har fremlagt forslag om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om adgang på tværs af grænserne til elektronisk bevismateriale i forbindelse med internationalt strafferetligt samarbejde...

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik, Retfærdighed og borgerrettigheder

Pages