Repræsentationen i Danmark

Nyheder

Pages

Nordic Clean Energy Week
21/05/2018

København og Malmö er værter på årets største topmøde om vedvarende energi. Energiministre fra G20+ landene, heriblandt USA, Kina, Indonesien, Tyskland, Frankrig og Sydkorea, gæster København fra 21. til 25. maj.

Kategori:
Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed
17/05/2018

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Danmark til at gennemføre de europæiske regler om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

Kategori:
Transport og rejser
Nukleart affald
17/05/2018

Kommissionen opfordrer Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Tyskland, Grækenland, Irland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige til at vedtage nationale programmer for håndtering af brugt nukleart brændstof og en politik for håndtering af radioaktivt affald.

Kategori:
Energi og naturressourcer
17/05/2018

Kommissionen træffer det tredje og sidste sæt foranstaltninger til modernisering af Europas transportsystem.

Kategori:
Erhvervsliv, Energi og naturressourcer, Miljø, forbrugere og sundhed, Transport og rejser
Vestbalkan
17/05/2018

Topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2018 i Sofia, Bulgarien

Kategori:
Forbindelser med omverdenen og udenrigspolitik
Forslag til afgørelse i sag C-633/16
17/05/2018

Om sagen: De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet blev registreret i landbrugernes gødningsregnskab.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder
EU-ledernes møde i Sofia
16/05/2018

Middagen den 16. maj er led i ledernes dagsorden og vil fokusere på det digitale Europa, forskning og innovation. EU's ledere ventes også at benytte lejligheden til at udveksle synspunkter om atomaftalen med Iran og samhandelen med USA.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Pia Ahrenkilde Hansen
16/05/2018

Danske Pia Ahrenkilde Hansen er udnævnt til vicegeneralsekretær.
Kommissionen har i dag besluttet at udnævne en ny kvindelig vicegeneralsekretær samt to nye kvindelige vicegeneraldirektører i Generaldirektoratet for Handel. Med dagens udnævnelser har Juncker-Kommissionen mere end tredoblet antallet af kvindelige vicegeneraldirektører vicegeneraldirektører til 43 % – i forhold til blot 11 % i november 2014.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner
Foto©hemera/Thinkstock
16/05/2018

Kommissionen foreslår at opgradere visuminformationssystemet (VIS), som er den database, der indeholder oplysninger om personer, der ansøger om Schengenvisa. Det skal gøre det lettere at håndtere nye udfordringer på sikkerheds- og migrationsområdet og forbedre forvaltningen af EU's ydre grænser.

Kategori:
Retfærdighed og borgerrettigheder, Transport og rejser
Dagsorden for Kommissionens møde
16/05/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 16. maj 2018 handler mest om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration...
Andre emner: topmøde mellem EU og Vestbalkan, Iran-atomaftalen og Polen m.m.

Kategori:
Sådan fungerer EU / EU-institutioner

Pages