Repræsentationen i Danmark

Ny Kommission på vej...

/denmark/file/ursulavonderleyen-epjpg_daursula_von_der_leyen-ep.jpg

Ursula von der Leyen
copyright

I år skal der vælges en ny Kommission og det sker hvert femte år.
I juli 2019 vedtog Det Europæiske Råd Ursula von der Leyen som kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen og hun blev valgt af Europa-Parlamentet 16. juli 2019.
Tirsdag den 10. september præsenterede Ursula von der Leyen medlemmerne af den næste Kommission...

01/11/2019

Torsdag den 10. oktober mødes Juncker og Ursula von der Leyen...

Næste skridt

De offentlige høringer i EP finder sted fra den 30/9 til den 8/10 - høringen af Margrethe Vestager finder sted den 8/10 kl. 14:30 - se mere:

Efter høringer i Europa-Parlamentet’s udvalg godkendes formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet - dette forventes at ske den 23. oktober...

Efter Parlamentets godkendelse udnævnes Kommissionen af Det Europæiske Råd.

/denmark/file/seminarofthecollegeofthevonderleyencommission-600x300jpg_daseminar_of_the_college_of_the_von_der_leyen_commission-600x300.jpg

von der Leyen-Kommissionen
copyright

Den nuværende formand for Europa-Kommissionen er Jean-Claude Juncker. Hans embedsperiode udløber 31. oktober 2019. Den nye formand tiltræder 1. november 2019.

Baggrund:

Erklæring 6 til traktaten gør det klart, at der ved valget af de personer, der skal beklæde posterne som formand for Det Europæiske Råd, formand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, tages passende hensyn til nødvendigheden af at respektere de geografiske og befolkningsmæssige forskelle i Unionen og dens medlemsstater. Der er også mere generelle traktatbestemmelser om nødvendigheden af at sikre ligevægt mellem kønnene.

På et uformelt møde mellem EU's stats- og regeringschefer 23. februar 2018 drøftede EU's ledere udnævnelser på højt niveau, herunder "spidskandidatproceduren". På pressekonferencen efter topmødet sagde formand Donald Tusk, at der var enighed blandt lederne om, at Det Europæiske Råd ikke på forhånd kan garantere, at det vil foreslå en af spidskandidaterne til posten som formand for Europa-Kommissionen. Lederne var enige om, at denne procedure ikke på nogen måde kunne være automatisk. Traktaten fastsætter meget tydeligt, at det alene tilkommer Det Europæiske Råd at foreslå kandidaten under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer.