Repræsentationen i Danmark

Det europæiske semester – efterårspakken...

/denmark/file/vinter-sol-skovistock-thinkstock-webjpg_davinter-sol-skov_istock-thinkstock-web.jpg

Vinterprognose
©

Kommissionen fremlagde onsdag den 18. november 2020 efterårspakken for det europæiske semester – den indeholder bl.a. en rapport om varslingsmekanismen 2021, rapport om beskæftigelsen samt en henstilling om den økonomiske politik i euroområdet...

18/11/2020

Traditionelt er dette begyndelsen på det europæiske semester, som afsluttes med de landespecifikke henstillinger. Men dette år er i mange henseender anderledes.

Det overordnede strategiske dokument – årlig strategi for bæredygtig vækst (kaldet årlige vækststrategi indtil 2018) – blev allerede offentliggjort i september, hvor de fremtidige ændringer blev fastsat.

I dag – og i henhold til de retlige forpligtelser i den europæiske lovgivning – fremlægger Europa-Kommissionen:

Det næste trin i den europæiske semesterproces er ikke offentliggørelsen af landerapporten (som traditionelt foregik inden udgangen af februar).

Europa-Kommissionen forventer i stedet, at medlemsstaterne fremlægger deres nationale planer, herunder nationale reformplaner, inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten inden udgangen af april.