Repræsentationen i Danmark

Forårspakken for Det Europæiske Semester

/denmark/file/boegegrenistockphotothinkstockwebjpg_daboegegren_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Kommissionen har fremlagt den den økonomiske forårspakke for 2017. 
Mht. Danmark er anbefalingen fortsat at holde fokus på produktivitets-udviklingen i service-sektoren.

22/05/2017

Baggrund

Pakken indeholder landspecifikke anbefalinger og  for enkelte medlemsstater forslag til beslutninger fsva. budgetunderskud og/eller gæld og markerer dermed kulminationen på Det Europæiske Semester 2016/2017 som begyndte i efteråret 2016.

Den Europæiske økonomiske koordinerings-proces fortsætter nu med at de enkelte medlemsstater forsøger at implementere de anbefalinger som Kommissionen lægger op til og som nu går til EU's ledere i Det Europæiske Råd inden endelig vedtagelse i Rådet.