Repræsentationen i Danmark

Sikkerhedsunionen og terroristers handlemuligheder...

/denmark/file/national-sikerhedhemerathinkstockwebjpg_danational-sikerhed_hemera_thinkstock_web.jpg

Kommissionen har fremlagt et sæt nye forslag til sikkerhedsforanstaltninger, der skal mindske terroristers og kriminelles muligheder for at handle og gøre dem ude af stand til at begå kriminalitet.

17/04/2018

Forslagene omfatter tiltag til at lette retshåndhævende myndigheders adgang til elektronisk bevismateriale og finansielle oplysninger på tværs af grænserne, tiltag til at forhindre dokumentforfalskning og brug af falske identiteter og strengere regler om udgangsstoffer til eksplosivstoffer samt kontrol med import og eksport af våben.

De nye foranstaltninger præsenteres sammen med den 14. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion.