Repræsentationen i Danmark

Ny rapport om sikkerhedsunionen

/denmark/file/ledningistockphotothinkstockwebjpg-2_daledning_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Kommissionen har fremlagt sin tiende månedlige fremskridtsrapport om en effektiv og bæredygtig sikkerhedsunion.

07/09/2017

Rapporten overvåger gennemførelsen af Kommissionens forskellige arbejdsområder vedrørende sikkerhedsemner, og den vil pege på områder, hvor der er brug for en yderligere indsats.

Baggrunden:

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 14. september 2016.
I den europæiske dagsorden om sikkerhed udstikkes retningslinjerne for Kommissionens arbejde på området og fastlægges de vigtigste tiltag, der skal sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i EU. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen af den, hvilket baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.
Det, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen under en kommissær, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge sin modstandsdygtighed og optrappe sin indsats mod terrortrusler.