Repræsentationen i Danmark

10 mio. € til dansk LIFE-projekt

/denmark/file/komuleistockphotothinkstockwebjpg-0_dakomule_istockphoto_thinkstock_web.jpg

NATUREMAN
©

NATUREMAN – Landmanden som en forvalter af natur: mod en gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-områder ved at gøre naturforvaltning til en forsvarlig del af landbrug

08/02/2018

Baggrund:

Naturområderne i de danske landområder er som følge af intensiv landbrugsdrift små, uforbundne og spredte blandt opdyrket landbrugsland. Dette projekt stiler mod at omvende denne tendens ved at skabe og teste incitamenter for landbrugere til at forvalte deres land på en mere miljøvenlig måde. Målet er at gøre det finansielt attraktivt for gårde at græsse eller høste biomasse fra naturområder gennem udviklingen af specialprodukter af høj værdi, der kan sælges med mindst 25 % merværdi. Dette initiativ forventes også at forbedre forholdene for beskyttede lavmoser, kilder og græsgange og være en skabelon for en omfattende implementering af en mere holistisk tilgang til natur- og vandforvaltning.