Repræsentationen i Danmark

Hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og finansiering af terror...

/denmark/file/2020photodiscthinkstockwebjpg_da2020_photodisc_thinkstock_web.jpg

Kommissionen har gjort bekæmpelsen af skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terror til en af sine prioriteter.

 

26/06/2017

Mandag den 26. juni 2017 træder det fjerde direktiv til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i kraft. Det styrker de gældende regler og vil gøre kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror mere effektiv. Det forbedrer også åbenheden for bedre at forebygge skatteunddragelse. Ikrafttrædelsen sker på et tidspunkt, hvor drøftelserne med Europa-Parlamentet og Rådet om yderligere skridt til at styrke direktivet allerede er langt fremme.

Kommissionen har også offentliggjort en rapport, som skal hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at håndtere risikoen for hvidvaskning af penge i praksis. Som fastsat i det nye direktiv har Kommissionen vurderet risici for hvidvaskning og finansiering af terror i forskellige sektorer og finansielle produkter. Den rapport, der offentliggøres i dag, kortlægger de områder, hvor risikoen er størst, og de mest udbredte metoder, som kriminelle anvender til at hvidvaske ulovlige midler.