Repræsentationen i Danmark

Dom i sagen Lundbeck mod Kommissionen

/denmark/file/dom5-istock-thinkstock-webjpg_dadom5-istock-thinkstock-web.jpg

Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
©

Domstolen forkaster appeller iværksat af flere lægemiddelproducenter, der havde deltaget i et kartel med henblik på at forsinke markedsføringen af den generiske udgave af det antidepressive lægemiddel citalopram.

25/03/2021

Europa-Kommissionen havde pålagt dem bøder på næsten 150 mio. EU

PDF iconPressemeddelelse fra Domstolen

Baggrund:

Kommissionen pålagde ved sin afgørelse af den 19. juni 2013 den danske lægemiddelkoncern Lundbeck en bøde på omkring 94 mio. EUR. Lundbeck har udviklet et antidepressivt lægemiddel indeholdende aktivstoffet citalopram. Lundbeck betalte, ifølge Kommissionen, i 2002 fire generiske producenter (Generics UK, Alpharma, Arrow og Ranbaxy) for ikke at gå ind på markedet ved udløbet af beskyttelsen af Lundbecks patenter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) for selve aktivstoffet (Lundbeck havde dog stadig patenter for visse fremstillingsprocesser).

Lundbecks appel i Retten mod Kommissionens afgørelse var forgæves. Retten afviste den ved sin dom af den 8. september 2016 og bekræftede dermed Kommissionens afgørelse.

Lundbeck har appelleret Rettens dom til Domstolen og anmodet om at få annulleret både Rettens dom og Kommissionens afgørelse