Repræsentationen i Danmark

Den økonomiske vinterprognose 2018

/denmark/file/vinter-sol-skovistock-thinkstock-webjpg_davinter-sol-skov_istock-thinkstock-web.jpg

Vinterprognose
©

Kommissionen har offentliggjort den økonomiske vinterprognose som bl.a. viser vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i alle de 28 medlemsstater og den gennemsnitlige vækst i 2018 forventes at være 2,3 % i år og 2,0 % i 2019.
For Danmark forventes væksten at være 2,0% i 2018 og 1,9% i 2019 - lidt under væksten i vores nabolande Sverige og Tyskland...

07/02/2018

Prognosen forventer også at inflationen holder sig under 2 % i de fleste lande - også i Danmark. Forbrugerprisindekset (KPI) forventes at ligge mellem 1,5 % og 2 % både i EUR-området og i Danmark.

/denmark/file/dkdajpg_dadk_da.jpg

Den økonomiske vinterprognose 2018
©


Baggrund:

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender udarbejder kortsigtede makroøkonomiske prognoser tre gange om året: forår, efterår og vinter.