Repræsentationen i Danmark

Den økonomiske vinterprognose

/denmark/file/venter-20euro-photos-thinkstock-webjpg_daventer-20euro-photos-thinkstock-web.jpg

Alle EU-medlemsstaters økonomier fortsætter med at vokse i 2016, 2017 og 2018
Kommissionen har offentliggøre sin økonomiske vinterprognose, der bl.a. indeholder data rom vækst i bruttonationalproduktet (BNP), inflation, beskæftigelse og underskud på de offentlige budgetter samt statsgæld.

13/02/2017

Prognoserne fokuserer på samtlige 28 EU-medlemsstater plus kandidatlandene samt nogle tredjelande.

Baggrund:

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender udarbejder kortsigtede makroøkonomiske prognoser tre gange om året: forår, efterår og vinter.