Repræsentationen i Danmark

2019-udgaven af rapporten om uddannelsesovervågning for EU og DK

/denmark/file/unge-thinkstock-istock-webjpg_daunge-thinkstock-istock-web.jpg

Kommissionen lancerer sin årlige oversætterkonkurrence for skoler
copyright

Kommissionen har offentliggjordt i rapporten om uddannelsesovervågning 2019 og den viser bl.a. at der er sket yderligere fremskridt hen imod vigtige EU-uddannelsesmål, men den fremhæver også behovet for bedre støtte til lærere og for at gøre lærerfaget mere attraktivt.
Se bl.a. hvad rapporten siger om situationen i Danmark:

26/09/2019

Hovedpunkter mht. Danmark:

  • Ændringer af universitetsuddannelser gør dem mere fleksible og arbejdsmarkedsvenlige, men der er fortsat behov for flere dimittender fra STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
  • Antallet af lærepladser er steget, og der træffes foranstaltninger til fremme af voksenuddannelse.
  • Færre udgifter til uddannelse har indvirkning på skoler og universiteter.
  • Der er betydelige lokale forskelle i uddannelsesresultaterne hos unge med indvandrerbaggrund.