Repræsentationen i Danmark

Kommissionen godkender dansk ordning til fremme af interoperabilitet inden for jernbanetransport

/denmark/file/jernbanespor-istockphoto-wejpg_dajernbanespor-istockphoto-we.jpg

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning, som støtter jernbanegodsoperatørers investeringer i trafikstyringsudstyr i tog. Ordningen vil bidrage til at gøre  jernbanesystemerne i EU mere interoperable uden at fordreje konkurrencen uforholdsmæssigt.

 

11/07/2017

Baggrund

ERTMS er et signalsystem, som har til formål at erstatte de forskellige nationale togkontrolsystemer, der i øjeblikket anvendes i Europa. Mens de nationale systemer ikke er interoperable, vil udbygningen af ERTMS gøre det muligt at skabe et sammenhængende europæisk jernbanesystem og øge
sikkerheden og konkurrenceevnen i den europæiske jernbanesektor.