Repræsentationen i Danmark

EU i uge 43/44 - det sker

/denmark/file/latestnewssweaterhemera-jpg_dalatest_news_sweater_hemera-.jpg

I denne uge om udstationering af arbejdstagere, sociale sikringsordninger, sociale rettigheder, beskyttelse af journalister, pressefriheden, Glyfosat, cybersikkerhed og bedre regulering.
Og så kommer Kommissionen med sit arbejdsprogram for 2018...
I næste uge sker der ikke meget i EU, da det er ferie uge i Bruxelles!

23/10/2017

 

 • 23/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: udstationering af arbejdstagere, koordinering af sociale sikringsordninger, den europæiske søjle for sociale rettigheder og det europæiske semester - Læs mere...

 

 • 23-26/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Denne gang bl.a. om udstationeringsdirektivet, beskyttelse af journalister, pressefriheden, Glyfosat samt om EU's ydre grænser - Læs mere...

 

 • 24/10: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi / Luxembourg
  Emnerne bliver strategien for et digitalt indre marked, cybersikkerhed samt næste generation af konnektivitet - Læs mere...

 

 • 24/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  I denne uge bl.a. om Kommissionens arbejdsprogram for 2018, bedre regulering og investeringspartnerskab med EU's regioner i den yderste periferi - Læs  mere...

 

 


 

 • Næste topmøde bliver den 14.-15. december i Bruxelles...