Repræsentationen i Danmark

EU over efterårsferien - det sker

/denmark/file/efteraar-thinkstock-digitalvision-webjpg_daefteraar-thinkstock-digitalvision-web.jpg

I efterårsferien er det i EU ikke så meget ferie, da der er topmøde torsdag-fredag hvor emnerne bliver migration, forsvar, Tyrkiet og Brexit
Andre emner i uge 42 bliver bl.a. terror og sikkerhed i EU...

14/10/2017

 

 • 16/10: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Luxembourg - Læs mere..

 

 • 17/10: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Luxembourg - Læs mere..

 

 • 17/10: Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) mødes i Luxembourg - Læs mere..

 

 • 18/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Sandsynligvis kommer Kommissionens bl.a. med sin rapport om sikkerhedsunionen - Læs mere...

 

 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a.
  migration, det digitale Europa, forsvar og Tyrkiet samt Brexit - Læs mere...

 

 • 23/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik mødes i Luxembourg - Læs mere...

 

 • 23/10: Rådet for Transport, Telekommunikation and Enegi mødes i Luxembourg - Læs mere...

   
 • 23-26/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...

 

 • 24/10: Kommssionen vedtager sandsynligvis sit arbejdsprogram for 2018