Repræsentationen i Danmark

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 19.-20. oktober - Konklusioner

/denmark/file/kastanjer-thinkstock-istock-webjpg-0_dakastanjer-thinkstock-istock-web.jpg

EU's stats- og regeringschefernes efterårs-topmøde den 19.-20. oktober handlede om bl.a. migration, det digitale Europa, forsvar og Tyrkiet.
Efter topmødet mødtes de 27 ledere - alle minus UK - for at tale om Brexitprocessens videre forløb...

19/10/2017

Konklusioner fra den 19. oktober om migration, det digitale Europa, sikkerhed og forsvar samt eksterne forbindelser - Klik her...

/denmark/file/october-2017-european-council-highlights-day-2_daOctober 2017 European Council - Highlights of Day 2


Dagsorden:

Migration
  • Det Europæiske Råd vil gøre status over de tiltag, der er iværksat for at styre de illegale migrationsstrømme på alle ruter.
  • Lederne ventes at beslutte, om det er nødvendigt med yderligere tiltag for at støtte EU-landene i frontlinjen og styrke samarbejdet med UNHCR og IOM og med oprindelses- og transitlandene.
  • Det Europæiske Råd vil desuden opfordre til at gøre fremskridt med reformen af det fælles europæiske asylsystem.


Det digitale Europa

  • Det Europæiske Råd vil drøfte, hvordan EU kan udnytte mulighederne og tackle udfordringerne i forbindelse med digitalisering, med udgangspunkt i drøftelserne på det digitale topmøde 29. september.
  • Lederne vil også gøre status over gennemførelsen af det digitale indre marked.


Forsvar

  • Stats- og regeringscheferne vil genoptage drøftelserne om det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) inden for forsvar. På Det Europæiske Råds møde i juni besluttede lederne, at PESCO skal iværksættes.

 

Eksterne forbindelser

  • I lyset af de seneste begivenheder vil EU's ledere gennemgå særlige udenrigspolitiske spørgsmål, bl.a. forbindelserne med Tyrkiet.

 

Brexitforhandlingerne

  • Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) vil gøre status over den seneste udvikling i forhandlingerne efter Det Forenede Kongeriges meddelelse om, at det vil forlade EU.