Repræsentationen i Danmark

Fiskeri af dybhavsarter i det nordøstlige Atlanterhav i 2019 og 2020

/denmark/file/blackscabbardfish-thinkstockphotos-istock-webjpg_dablack_scabbardfish-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Black scabbardfish
copyright

Kommissionen har foreslået samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for et antal arter i 2019 og 2020 for at forsøge at genetablere bestande af dybhavsfisk i det nordøstlige Atlanterhav.
Bestandene af de fleste dybhavsarter er meget skrøbelige og tager lang tid inden de er udvoksede.

09/10/2018

Kommissionens forslag mindsker fangstbegrænsningerne i syv fiskeriforvaltningsområder sammenlignet med situationen i 2017-2018 og annullerer forvaltningssystemet med samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for tre arter, da de fiskes i små mængder, hvilket ikke forhindrer dem i at formere sig.

Fiskeri af orange savbug er fortsat forbudt.

Forslaget er baseret på forsigtig videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og det forventes vedtaget af EU-medlemsstaterne på rådsmødet den 19.-20. november.