Repræsentationen i Danmark

Borgerdialog om EU's nye udviklingspolitik den 29. august

/denmark/file/euintheworld-generalpicture4-webjpg_daeuintheworld_-_general_picture_4-web.jpg

Borgerdialog om EU's nye udviklingspolitik
Copyright

Kommissionen fremlagde den 14. juni 2018 en samlet pakke for EU’s eksterne instrumenter efter 2020. Her foreslås bl.a. sammenlægning af en række eksisterende instrumenter til et fælles Instrument for Naboskab, Udvikling og Internationalt samarbejde (NDICI).

29/08/2018

På denne baggrund inviterer Udenrigsministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark til en åben dialog med direktør for internationalt samarbejde og udvikling i Europa-Kommissionens udviklingsdirektorat (DG DEVCO), Felix Fernandez-Shaw den 29. august, kl. 14:15 - 15:30.

Mødet vil foregå hos Udenrigsministeriet i Eigtveds Pakhus, Sal IV. Dialogen indledes med en kort præsentation ved Felix Fernandez-Shaw om rationalet for og elementerne i de ændringer, som der er lagt op til i det nye udviklingsinstrument, hvorefter deltagerne vil have mulighed for at kommentere og stille spørgsmål.

Mødet vil foregå på engelsk og være åbent for offentligheden.

S.U. til Udenrigsministeriets kontor for udviklingspolitik og –finansiering på upfstud@um.dk senest den 24. august. Oplys venligst navn, e-mail og organisation.

/denmark/file/webbanneren-storjpg_daweb_banner_en-stor.jpg

Citizens' Dialogue on the Future of EU Development Policy
Copyright